Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Column & nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - juni 2019

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

Column: Veense overdenkingen

In de Veense politiek zijn we bezig met allerhande plannen, groot en klein. De kunst is om elke keer jezelf de vraag te stellen waarom je iets wel of niet wilt. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wordt de samenleving geholpen met dit plan of is het een eigen stokpaardje? Steeds weer opnieuw moet je jezelf afvragen of een plan gemaakt of gesteund wordt vanuit de partijpolitiek of heeft iets ook een breder doel?

Als je bedenkt waarom we inspraak in het welzijnswerk belangrijk vinden, moet je je zoveel mogelijk verplaatsen in de mensen voor wie we het welzijnswerk doen. Bij de gedachtes over islamitisch onderwijs zou het wel heel makkelijk zijn om alleen te kijken naar de richting die jouw hart heeft. In alle vragen rond het sociaal domein is het van belang ook echt sociaal te denken. Bij sportbeleid mag de samenleving van ons verwachten sportief te denken. En niet te vergeten iets wat elke gemeente treft: de financiën mogen zeker niet ontbreken in al onze overdenkingen.

Kortom, er is heel wat te bedenken in de Veense politiek en dat verdient onze volledige aandacht. Als christen-politicus is het ook goed iets anders te bedenken. Want er staat geschreven: "bedenk de dingen die Boven zijn, want daar is Christus."

De dingen van Boven zullen ons helpen bij al onze politieke overdenkingen!

Willem van Braak
raadslid ChristenUnie Veenendaal

 

We kijken er naar uit!

Hoe bijzonder zal het zijn als de 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wordt gebracht! De ChristenUnie heeft zich meer dan zestien jaar daarvoor ingezet. We hebben de moed nooit opgegeven en zijn blijven geloven dat op termijn de schop in de grond gaat. Er zijn ontwikkelingen aan de gang die de realisatie van dit alles mogelijk kunnen maken.
Lees verder

Gemeenteraad kijkt terug op 2018

In juni behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken van de gemeente. Dat zijn de overzichten van behaalde resultaten en de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het jaar 2018.
Lees verder

Het gaat om welzijn

In de raadsvergadering van 27 juni heeft de raad het college de kaders meegegeven voor de zoektocht naar een nieuwe welzijnspartner. In deze zoektocht naar een (nieuwe) welzijnspartner wil het college, door middel van het welzijnswerk, de hoge kosten tegengaan op terrein van de Jeugdzorg en WMO. Dat is een begrijpelijke gedachte waar de ChristenUnie zich volledig achter schaart. Welzijn is een belangrijke schakel binnen het sociaal domein en daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente zich sterk moet inzetten op de regie van het welzijnswerk.
Lees verder

Beslissing over het scholenplan

De stichting Ede voor islamitisch onderwijs en opvoeding heeft een aanvraag ingediend bij het college om te komen tot een islamitische basisschool in Veenendaal. Het college heeft die aanvraag op grond van de wettelijke eisen die daarbij horen afgewezen en heeft aangegeven dat een islamitische basisschool voor nu niet in het scholenplan van Veenendaal opgenomen kan worden. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een beslissing genomen om het college te volgen in haar afwijzing.
Lees verder

ONDERNEMENDE DAGBESTEDING EN LIEFDEVOLLE AANDACHT

Op 14 juni brachten Tineke Bette en Arjan Koerts een bezoek aan het Arbeidscentrum aan de Duizend Roeden. Bij dit initiatief van Reinaerde hebben wekelijks zo’n 90 mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding. De fractieleden spraken met manager Ingrid van Tweel over wat het Arbeidscentrum heeft te bieden, welke ontwikkelingen er zijn geweest en welke uitdagingen er zijn voor de toekomst.
Lees verder

ChristenUnie in nieuw college Gedeputeerde Staten Utrecht

Op woensdag 5 juni is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht geïnstalleerd. Het bestaat uit de partijen GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Arne Schaddelee is gedeputeerde namens de ChristenUnie en gaat zich onder andere bezighouden met mobiliteit, participatie en communicatie. In het coalitieakkoord met de titel “Nieuwe energie voor Utrecht” wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en klimaat. De provincie Utrecht wil onder leiding van het nieuwe college meer en beter gaan samenwerken met de gemeente en haar inwoners.
Lees verder

Parkeren

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in parkeerplaatsen in het centrum. Deze voorzieningen worden gebruikt door inwoners van het centrum en hun bezoekers, door de medewerkers van de winkels en bedrijven in het centrum en natuurlijk door de bezoekers van ons centrum die ook vaak van buiten onze stad komen. Goede voorzieningen zijn voor deze groepen belangrijk.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts