Ga met God en Hij zal met je zijn!

Veenendaal
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Beste ##firstname##,

We mogen terugkijken op een bijzonder politiek kalenderjaar. Bij de verkiezingen behaalden we, ondanks een zetel verlies, toch gewoon een mooi resultaat en konden we met een mooi mandaat aan de slag. Dit hebben we met veel nieuwe mensen en ook in de gemeenteraad een nieuwe bestuursstijl opgepakt.  Ook onze wethouder Engbert Stroobosscher mocht zijn werk in deze nieuwe periode voortzetten en heeft al mooie dingen mogen neerzetten. Vanaf 2023 zal hij ook een vaste rubriek hebben in deze nieuwsbrief. We wensen u een gezegend 2023 toe!

Bidt u met ons mee rond al het politieke werk in Veenendaal?

ChristenUnie Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twitter en Instagram. 

Heeft u een specifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zij gaan graag met u in gesprek.

De volgende nieuwsbrief

Eind januari 2023 hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Ga met God en Hij zal met je zijn!

Zo aan het eind van het jaar nemen we de tijd om terug te kijken. Dankbaarheid voor al het goede, weemoed naar wat was en niet meer zal zijn, gedachten aan dat wat anders had gemoeten. Maar ook vooruitkijken naar en hopen op wat komt.Dit zijn wezenlijke momenten. Het is als mens goed om even stil te staan in de hectiek van het leven van alledag. Als fractie en wethouder doen we dat ook. We kijken terug op een verkiezingsjaar. In dankbaarheid voor datgene wat we ontvangen hebben: duizenden Veenendalers die ons opnieuw het vertrouwen gaven voor het bestuur van de stad. Dankbaar dat we in gezondheid ons werk hebben kunnen doen en ons in konden zetten om het goede te zoeken voor ons Veenendaal.Weemoed is er ook: we hebben afscheid genomen van mensen waarmee we lang op zijn getrokken in de politieke arena zoals Henk van Soest en Tineke Bette. En we moesten dit jaar afscheid nemen van een van onze collega-raadsleden, Mila Jansen.Natuurlijk hadden er ook zaken anders gemoeten. We zijn niet blind voor onze fouten en daar praten we met elkaar over. Om van te leren en het beter te doen.Als we vooruitkijken, zien we een jaar weer de nodige zaken onze aandacht zullen vragen. Denk aan de zorg voor een goed sociaal domein, aandacht voor duurzame mobiliteit, meedenken over een goede aanpak van veiligheid in Veenendaal, de discussie over het theater en uiteraard ook het besluit rondom de scholen in Veenendaal-Oost.Daarin hebben we elkaar nodig. We hebben jullie nodig om ons scherp te houden en van informatie te voorzien over alles waar je tegenaan loopt. Maar ook de steun en het meedenken vinden we fijn. Laat ons gerust weten wat je waardeert en wat je minder goed vindt gaan. En vind je het leuk om een keer een raadscyclus met ons mee te lopen? Dan is er het nieuwe initiatief ‘gast van de fractie’.We gebruiken in dit alles al onze talenten, ons hart en ons verstand. Maar we doen dit in afhankelijkheid. We willen met God gaan. Hij zal met ons en met jullie zijn. Dat heeft Hij beloofd en dat wensen we je toe, nu we op de drempel van een nieuw jaar staan.Ga met God en Hij zal met je zijn,jou nabij op al je wegenmet zijn raad en troost en zegen.Ga met God en Hij zal met je zijn.Ga met God en Hij zal met je zijn,tot wij weer elkaar ontmoeten,in zijn naam elkaar begroeten.Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Sanny Brunekreeft

Fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal

 

Kerstpakketten

In samenwerking met Stichting Present hebben diverse raadsleden van de ChristenUnie Veenendaal kerstpakketten bezorgd bij Veenendaalse inwoners die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Lees verder

Zien en gezien worden

Raadslid Jeroen en schaduwraadslid Margreta hebben samen een werkbezoek gebracht aan Humanitas. In Veenendaal zet Humanitas zich met een team vrijwilligers in voor mede Veenendalers, die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Foto: Anneke Hymmen (op de foto staan deelnemers en vrijwilliger van Home start, dit zijn niet Tineke en Miriam)
Lees verder

Straatintimidatie

De afgelopen raadsvergadering hebben we naar aanleiding van de motie van VVD gesproken over straatintimidatie. Het is belangrijk dat wij het gesprek hierover blijven voeren. Helaas is het voor velen namelijk niet vanzelfsprekend om veilig over straat te kunnen gaan. Nog te veel mensen worden op straat geïntimideerd, nagefloten, achternagezeten of uitgescholden. Het is daarom belangrijk dat de campagne tegen straatintimidatie snel van start kan gaan.

Lees verder