Praat mee over het sociaal domein!

Veenendaal
Praat mee over het sociaal domein!

Beste ##firstname##,

Fractie en bestuur zijn het jaar 2023 vol goede moed begonnen. Die moed hebben we niet omdat wij het allemaal zo perfect voor elkaar hebben, maar omdat we in geloof ook kunnen zien naar 2023 als Anno Domini. In januari hebben we in de gemeenteraad niet zo heel veel zaken op de agenda gehad, maar we weten dat dit snel anders zal worden.

Bidt u met ons mee rond al het politieke werk in Veenendaal?

ChristenUnie Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twitter en Instagram. 

Heeft u een specifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zij gaan graag met u in gesprek.

De volgende nieuwsbrief

Eind februari 2023 hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Praat mee over het sociaal domein!

Alle leden van de ChristenUnie Veenendaal zijn van harte uitgenodigd! Op woensdag 15 februari willen we als fractie graag in contact komen met onze achterban.

Dit jaar wil de gemeente het beleidskader van het sociaal domein opnieuw vaststellen. In de voorbereiding daarop willen wij als raadsleden spreken met de mensen uit het sociaal domein. Wat zou je ons als politici willen meegeven. Welke problemen zie je waar weinig actie op wordt ondernomen. Maar we horen ook graag wat er goed gaat in Veenendaal. We zouden het fijn vinden als jij ook aanwezig zou kunnen zijn.

Dus werk jij, of iemand in je naaste omgeving, als vrijwilliger of professional in het sociaal domein en wil je ons van ideeën voorzien voor de komende jaren. Geef je dan op via het emailadres: jeroen.van.esseveld@veenendaal.nl

Ik hoop van u/jou te horen of je erbij bent.

Datum: 15 februari

Tijd: 19:30

Voorlopige locatie: GemeentehuisMet vriendelijke groet,

Jeroen van Esseveld

Raadslid

 

Overwin gerust je schaamte voor hulp!

Met deze oproep wil ik als wethouder armoedebeleid graag verschillende steunmaatregelen onder de aandacht brengen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen ben ik naast het fysieke domein ook aan de slag met het sociale domein. In portefeuille heb ik onder meer de Sociale Werkplaats IW4, beschut werk, begeleiding naar werk, naturalisatie en inburgering, schuldhulpdienstverlening, Veens Welzijn en het minima- en armoedebeleid. Dankbaar werk, zeker in deze moeilijke tijd waarin de energielasten en de inflatie stijgen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne.

Lees verder

Intergraal Veiligheidsplan voor Veenendaal

Afgelopen raadscommissie hebben wij gesproken over het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026. In dit plan worden drie prioriteiten beschreven waar wij ons de komende jaren op gaan richten: aanpak ondermijning, digitale veiligheid en maatschappelijke onrust. Wij staan achter de keuze voor deze drie prioriteiten.

Lees verder

Duurzaam mobiel genieten

Geweldig dat we overal kunnen komen! Je werk, je familie, je vakantie. Het lukt niet zonder mobiliteit. Dat willen we zo houden én we moeten ook iets veranderen. Straks kan het niet meer met fossiele brandstoffen. Veenendaal kan ruimte maken om inwoners en bedrijven te helpen bij die verandering.

Lees verder

Werkbezoek aan de bewonerscommissie Engelenburg

Sanny Brunekreeft, Jeroen van Esseveld, Rosita Bussink en Margreta Riemens zijn op werkbezoek geweest bij bewonersvereniging de Engelenburg. Gesproken is met twee van de vier bestuursleden Ria van Soest (voorzitter) en Hennie Nagel(penningmeester).  

Ria en Hennie vertelden over hun wijk. 
Lees verder