Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 28 mei 2018

Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Veenendaal

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de ledenvergadering op D.V. 28 mei 2018 om 19:30 uur in Onder Ons, te Veenendaal. 

Namens het bestuur,

Gijsbert Juffer
Voorzitter ChristenUnie Veenendaal

Website ChristenUnie Veenendaal >

Agenda ALV 28 mei 2018

ALV maandag 28 mei 2018 19:30

Algemene ledenvergadering voor het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017.

Start 19.30 uur

Locatie: Onder Ons, Fluitersstraat, 3901 DD Veenendaal

Let op: Betaald parkeren tot 20.00 uur!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 11 december 2017 - download
 4. Mededelingen bestuur
 5. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
 6. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
  1. Verslag van de kascommissie
 7. Evaluatie proces gemeenteraadsverkiezingen 2018
 8. Evaluatie Kern Campagne Team gemeenteraadsverkiezingen 2018
  1. Activiteiten
  2. Financieel verslag
  3. Voorstel vorming permanent campagneteam
 9. Bedanken vertrekkende raadsleden
 10. Politieke beschouwingen
 11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 12. Sluiting
Bekijk programma op de website
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts