Ons Veenendaal

Herstel het vertrouwen met een burgerberaad

Beste ##firstname##,

De fractie is de afgelopen tijd enorm druk geweest met de voorbereidingen voor de programmabegroting 2023-2026. Onze fractievoorzitter Sanny Brunekreeft heeft in een filmpje de algemene beschouwingen bij deze begroting uitgesproken. Klik hier om die te bekijken. In de komende week zullen we de behandeling van de programmabegroting hebben in de gemeenteraad. Dat is altijd een mooi en belangrijk moment in de vergadercyclus van de gemeenteraad. 

Wilt u ook alvast de ALV van 30 november in uw agenda zetten? Nadere informatie over tijd en locatie volgt nog. 

Bidt u met ons mee rond al het politieke werk in Veenendaal?

ChristenUnie Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twitter en Instagram. 

Heeft u een specifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zij gaan graag met u in gesprek.

De volgende nieuwsbrief

Eind november 2022 hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Ons Veenendaal

110 nationaliteiten op 20 km2. Veelkleurig, divers, door God geschapen mensen. Dat is Veenendaal. Ons Veenendaal. Het Veenendaal waarvoor wij ons als ChristenUnie van harte inzetten. Achter mij zie je portretten van mensen die zeggen: ik ben ook Veenendaal! In al die diversiteit in Veenendaal zoeken we naar een weg om met elkaar om te gaan, er voor elkaar te zijn en elkaar ruimte te geven.

De gemeenteraad is ook zo’n diverse groep mensen die met elkaar zoekt naar het goede voor Veenendaal. Komende maand behandelen we de conceptbegroting voor de komende jaren. Da’s best spannend want over een paar jaar komt er mogelijk minder geld binnen vanuit het Rijk. Dat betekent dat we goed moeten afwegen waar we ons geld aan uitgeven..

We zijn blij dat er in deze begroting goed gekeken is wat we kunnen doen voor inwoners met een laag inkomen. Zeker nu iedereen te maken heeft met de gevolgen van de energiecrisis.

Tegelijkertijd wil de ChristenUnie zich komend jaar inzetten om Veenendaal beter te maken en leefbaar te houden. Daar doen we op 3 november drie voorstellen voor.

  1. Eenzaamheid. Eenzaamheid oplossen kan niemand maar eenzaamheid doorbreken kan iedereen. Daarbij helpt het als er een gezamenlijke aanpak is. Wij stellen voor dat Veenendaal zich aansluit bij de coalitie ‘één tegen eenzaamheid’
  2. Mobiliteit. Hoe kunnen we ook op lange termijn veilig, gezond, duurzaam, en betaalbaar blijven bewegen en vervoeren? Dat thema willen we graag aan de orde stellen
  3. Communicatie. De communicatie vanuit de gemeente is correct, maar vaak lastig te begrijpen. Moeilijke taal in brieven of in de krant. Wij willen graag dat Veenendaal met een versimpelteam gaat werken om communicatie te vergemakkelijken.

Ik wil graag eindigen met de volgende wens: geef ons een luisterend oor voor wie probeert te spreken, geef ons armen die omarmen, geef ons taal die kloven overbrugt, geef ons liefde voor onszelf en voor alle mensen om ons heen. Want dit is ons Veenendaal.

Sanny Brunekreeft

Fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal

 

Niet mijn, niet jouw, maar ons Veenendaal!

Het is een eer om nu als raadslid mijn maidenspeech te mogen doen. Het is Gods genade om hier te staan en over een voor mij zo belangrijk onderwerp te spreken. Een onderwerp waar ik mijn ziel en zaligheid in kwijt kan. Ik bedank God, de ChristenUnie, de mensen die op mij hebben gestemd en mijn kinderen en familie dat ze mij steunen en de kans hebben gegeven om dit werk te kunnen doen. 

Lees verder

Stilok kan het goede werk in Veenendaal voort zetten!

In de gemeenteraad hebben we beslist over een nieuwe zendmachtiging voor de lokale- en regionale omroep. Tot nu toe is dat de stichting SLOMN (MidlandFM). Onderdeel hiervan is ook Stilok, bekend van uitzendingen van kerkdiensten in Veenendaal. Er is gekozen voor een nieuwe zendgemachtigde, Omroep 1 Vallei, en dat betekent dus grote veranderingen voor Stilok.

Lees verder

Bereikbaar?!

Stijgende energie prijzen, hoge inflatie en achterblijvende lonen maken dat veel mensen zich zorgen maken. Volgens verwachting kunnen steeds meer mensen niet rond komen en moeten ze zich in de schulden steken om te overleven. Als ChristenUnie hebben we hier vragen over gesteld (schriftelijke vragen). Uit de antwoorden blijkt dat er niet meer aanmeldingen zijn bij de schuldhulpverlening. Er is wel een stijging van het aantal mensen dat zich aanmeldt bij het Budgetloket met als doel om grip te krijgen op de financiën. Daarnaast volgt de wethouder de instroom in de schuldhulpverlening nauwgezet. Mocht het nodig zijn dan is de gemeente bereid om een ieder te helpen en om maatwerk te leveren mocht wetgeving knellend zijn

Lees verder

Geen nep sociale huur in Veenendaal

Onlangs heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over ‘nep sociale huur’. Nep sociale huur houdt in dat een woning een kale huurprijs van onder de sociale huurgrens kent. Maar door middel van hoge service en andere bijkomende kosten, wordt de uiteindelijke huurprijs alsnog hoog. Huurders worden op deze manier negatief verrast: de huur komt uiteindelijk stukken hoger uit dan gedacht. Toch besluiten huurders vaak akkoord te gaan met deze hoge huurprijs, omdat ze geen ander alternatief hebben.

Lees verder

Herstel het vertrouwen met een burgerraad

Ik volg het Fellowsprogramma van het wetenschappelijk instituut van de landelijke ChristenUnie. In het kader daarvan ben ik gevraagd een column te schrijven. Die column is op persoonlijke titel en mag in ieder geval niet opgevat worden als standpunt van de plaatselijke ChristenUnie in Veenendaal. Het leek me wel mooi om ook de leden en volgers van de ChristenUnie Veenendaal mee te nemen in wat ik doe.  

Lees verder