Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Column & nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - juli 2019

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand juli. Hiierbij gaat het om artikelen die betrekking hebben op de behandeling van de Kadernota op 8 en 9 juli.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

Ook wat de nieuwsbrief betreft gaan we als ChristenUnie de vakantieperiode in. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u eind september. Een goede vakantie toegewenst!

Column: Tijd van oogsten

De zomertijd is voor veel mensen een periode van ontspanning. Menigeen gaat op vakantie of blijft thuis, want na gedane arbeid is het goed rusten.

Het kan verrijkend zijn om andere landen te bezoeken, aparte gewoontes te ondervinden, nieuwe dingen te ontdekken. Thuis aan een klus beginnen, waar anders de tijd niet voor is. Of gewoon relaxen in de eigen omgeving. Hoe dan ook, het is goed om naar evenwicht te zoeken tussen arbeid en rust.

Voor mij is de zomertijd bij uitstek een moment van bezinning. Wat was mijn valkuil, wat moet ik voortaan anders doen? Maar ook die dingen overdenken welke van betekenis zijn, mijn zegeningen tellen en God daar dankbaar voor zijn. Dat soort zaken. Achterom kijken om vooruit te kunnen zien.

De maand augustus wordt ook wel de oogstmaand genoemd. Een tijd van inzamelen van wat eerder gezaaid is. Wat ons politieke werk betreft doen wij dat ook. In het afgelopen jaar hebben wij als ChristenUnie ons ingezet voor een toekomstbestendig Veenendaal. Kwamen we op voor een samenleving waar iedereen meetelt. Dit doen we vanuit de overtuiging dat waarden als veiligheid en gerechtigheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid van blijvende waarde zijn. Zo geven wij geloof een stem. Wij mogen zaaien en bewerken wat ons is toevertrouwd. Daarbij gelovend en vertrouwend dat de Here God de wasdom geeft.

Een dichtregel van Roland Holst zegt het heel treffend:

‘En doe mij in de oogst geloven, waarvoor ik dien.’

 Als fractie, wethouder en bestuur wensen wij u een goede zomertijd toe.

 

Tineke Bette,

fractievoorzitter

 

Recht doen en trouw zijn

Op 8 juli 2019 heeft fractievoorzitter Tineke Bette, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Kadernota 2020-2023 de Algemene Beschouwingen uitgesproken met de volgende woorden: Recht doen en trouw zijn Deze woorden staan in het Bijbelboek Micha: ‘Er is jou mens gezegd niet anders dan recht te doen en trouw te zijn’. Bij recht doen, moeten er belangen worden afgewogen en moeten we eerlijk zijn. Iemand niet benadelen of voortrekken. Trouw zijn, dat is volhouden. Het recht een lange adem geven. Deze woorden hebben nog steeds zeggingskracht.
 

De stem van Veenendaal

Meer gebruik maken van de mogelijkheden van een digitaal participatieplatform om zo inwoners van Veenendaal een stem te geven en beter te betrekken bij datgene wat in Veenendaal gebeurt. Betrokkenheid vergroten door bijvoorbeeld zaken bij de gemeente op de agenda te kunnen zetten, door initiatieven vanuit de wijken te ondersteunen en door inwoners te betrekken bij het uitwerken van nieuwe voorstellen.

Gastgezinnen in Veenendaal

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Kadernota 2020-2023 heeft raadslid Willem van Braak namens de fractie van de ChristenUnie een motie over Gastgezinnen ingediend. De motie is unaniem aangenomen en daarmee is een eerste stap gezet in het proces om een vorm van preventieve, laagdrempelige jeugdzorg ook in Veenendaal van de grond te krijgen.

Lokale Inclusie Agenda

Voor de ChristenUnie is het duidelijk en belangrijk dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen. Er zijn in de samenleving veel mensen die dagelijks geconfronteerd worden met een beperking. Ook in Veenendaal. De Nederlandse regering heeft in 2016 het VN-verdrag ondertekend waarin de rechten van personen met een handicap worden beschreven. Daarmee heeft de regering alle gemeenten de opdracht gegeven een Lokale Inclusie Agenda op te stellen.

Veiligheid en Duurzaamheid

Tijdens de behandeling van de Kadernota op 9 juli heeft Roelof Mulder namens de fractie succesvol een tweetal moties ingediend. Voor de ChristenUnie zijn Veiligheid en Duurzaamheid ook belangrijke thema’s.

Lachgas is niet om te lachen!

Het klinkt zo onschuldig en het is zo makkelijk om even een ballonnetje te scoren. Toch is lachgas niet om te lachen. Nelleke Roelofsen van Pro Veenendaal, Alies Ouwerkerk van het CDA en Sanny Brunekreeft van de ChristenUnie hebben de handen ineen geslagen om dit onderwerp ook in Veenendaal te agenderen.

Bewegen en sporten in de buitenlucht

Hoeveel mensen zie je niet hardlopen of in groepsverband trainen of juist kinderen die lekker buiten spelen. Een paar jaar geleden zijn (speel)toestellen geplaatst met als doel jong en oud te stimuleren meer te bewegen. Bij het Stadspark en in Petenbos is dat succesvol gebleken. Het sluit aan bij de ontwikkeling van sporten in de buitenlucht.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts