Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief april/mei 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode. Tevens nodigen wij u van harte uit voor:

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 MEI 2018

Hierbij nodigen we de leden van de ChristenUnie, afdeling Veenendaal, van harte uit voor de ALV op D.V. 28 mei 2018.

Deze ALV zal gehouden worden in 'Onder Ons', Fluitersstraat 26. 

De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u uiterlijk 2 weken voor de ALV per mail.

Overig nieuws

Een kort overzicht van ander nieuws op onze website uit de afgelopen periode. 

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Dankbaar

Als ChristenUnie Veenendaal zijn we bijzonder dankbaar met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. We mogen wederom met acht raadszetels ons werk in de gemeenteraad van Veenendaal vervolgen.
Lees verder

Beoogde coalitie vraagt samenleving mee te praten over raadsprogramma

De ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor Veenendaal. Voordat de gemeenteraad dit programma vaststelt, organiseert de beoogde coalitie een stadsgesprek waarin zij samen met de gemeenteraad in gesprek gaat met de samenleving.
Lees verder

Een leven lang leren

De afgelopen tijd hebben de Bibliotheek en de Volksuniversiteit onderzocht hoe zij kunnen komen tot een verdere samenwerking. Doel daarvan was onder andere om een vernieuwd aanbod te brengen voor volwasseneneducatie op een manier die past bij het uitgangspunt ‘Een leven lang leren’.
Lees verder

Parkeren in Veenendaal wordt eenvoudiger!

Deze week neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe parkeerregels- en tarieven. Die zijn sterk vereenvoudigd. Voor centrumbewoners is het toegestaan op het terrein achter theater de Lampegiet te parkeren. Daardoor kunnen ze makkelijker uitwijken als hun straat vol staat met bezoekers aan het winkelcentrum. Verder is parkeren in het centrum eenvoudiger en voordeliger geworden voor bezoek en mantelzorgers.
Lees verder

Besprekingen nieuw college Veenendaal van start

De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan. Op advies van informateur Wouter de Jong onderhandelen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal met elkaar om te komen tot een nieuw college voor Veenendaal. Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden. De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard.
Lees verder

Schriftelijke vragen over energieneutraal wonen

De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode de startnotie 'een energieneutraal Veenendaal 2035' vastgesteld. In deze notitie zijn verschillende toekomstbeelden beschreven. Eén van die toekomstbeelden betreft 'energieneutraal wonen'. Als rol voor de gemeente wordt genoemd het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten op het gebied van energie neutrale renovatie.
Lees verder

Informateur Wouter de Jong biedt verslag aan

Op 10 april is in een Persbericht van de gemeente Veenendaal bekend gemaakt dat de informateur Wouter de Jong de verkennende fase om te komen tot een nieuw college in Veenendaal heeft afgerond. Hij biedt het verslag aan de gemeenteraad aan, waarin hij adviseert om de onderhandelingen in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. Op donderdag 12 april geeft de informateur een toelichting op zijn verslag en wordt er door de gemeenteraad over gedebatteerd.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts