Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Kiezen om gekozen te worden. Geloof jij ook in Veenendaal?

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand maart.

We hebben in de afgelopen dagen het lijden, sterven, maar vooral ook de opstanding van onze Here Jezus mogen gedenken. Dat ankerpunt in ons leven is toch elke keer weer indrukwekkend! We hopen dat u gezegende dagen hebt mogen beleven!

In de komende tijd gaat de selectiecommissie aan de slag met de sollicitaties voor de functie van raadslid die tot en met 16 april verstuurd kunnen worden. Wilt u of jij zich ook kandidaat stellen als gemeenteraadslid of schaduwraadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022? Dat kan.

Solliciteer dan nu voor 16 april hier

Ons raadslid Jeroen van Esseveld geeft in zijn column aan waarom hij zijn tijd inzet voor het werk als Raadslid.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

Eind april hopen we u weer een nieuwsoverzicht te verzenden.

Wat doe jij? Ik geloof in Veenendaal.

De landelijke verkiezingen liggen weer achter ons. Weken waarin ook de politici van de ChristenUnie het beeld vulde van de krant, tv en de sociale media. Er is hard gewerkt door het campagneteam ook hier lokaal. Nu is het tijd om de nieuwe regering te gaan vormen. Mogelijk komt er opnieuw de vraag naar de ChristenUnie om mee te regeren. Daarmee begint het werk pas echt. Er moet de komende jaren opnieuw allerlei keuze gemaakt worden voor de toekomst van Nederland. Dat is op landelijk niveau maar ook plaatselijk moet er veel werk verzet worden.

Onlangs kreeg ik de vraag waarom ik als christen in de politiek actief ben. Wat is mijn diepste drijfveer om mij in te zetten voor het werk in de gemeenteraad, om een deel van mijn tijd te geven aan zaken die heel Veenendaal aangaan? Het antwoord op die vraag is volgens mij hetzelfde als voor ieder andere christen die zich inzet voor een ander. Ik doe mijn werk voor de A(a)nder en niet voor mijzelf. Als christen wil ik in mijn mens-zijn gericht zijn op God en de mensen die op mijn pad komen. Daarom geloof ik dat de ChristenUnie nog veel goeds kan betekenen voor Veenendaal. Wat Gods plan is dat weet ik uiteraard niet. Tegelijkertijd mag ik in vertrouwen op mijn plek een steentje bijdragen en biddend zoeken om tot een zegen te zijn.

En jij, wat doe jij? Geloof jij in Veenendaal? Geloof jij dat je een onderdeel kan zijn in de mooie bijbelse opdracht om vrede te zoeken voor de stad. Geloof jij dat jouw rol ook in de politiek kan zijn. Wil jij samen met andere leden van de ChristenUnie je in zetten voor de publieke zaak. Solliciteer dan en stel je beschikbaar!

Jeroen van Esseveld

Raadslid

 

Interpellatiedebat vanwege mislopen van precariogelden

Tijdens de raadsvergadering op 25 maart vond er een interpellatiedebat plaats over het mislopen van precariogelden. Wat was de aanleiding en waar ging het mis? Historie Tijdens de raadsvergadering op 19 maart 2015 heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om belastingen te heffen op leidingen die in Veenendaal in en boven de grond lopen, de precariobelasting. Het voorstel is toen door de raad met een meerderheid aangenomen. De geschatte inkomsten waren rond de 2.2 miljoen euro per jaar. In het voorstel was ook opgenomen dat de ontvangen precariobelasting op netwerkbeheerders moest worden betrokken bij de financiering voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, de uitgaven voor de zorg, minimabeleid, cultuur en welzijn. Voor 2015 is de procedure goed verlopen. De gemeenteraad stelde de verordening voor 2016 vast zodat ook in de jaren 2016 de precariogelden konden worden ontvangen. Netbeheerder Stedin heeft bij de rechtbank bezwaar gemaakt tegen de aan hen opgelegde aanslagen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer die mogelijkheid tot belasting heffen per 1 juli 2017 afgeschaft met een overgangsperiode die eind 2021 afloopt.
Lees verder

Veelzijdig parkeren bij sportvelden

Sporten is van grote waarde voor een samenleving, vandaar dat we daar ook veel ruimte voor maken in onze stad. In Veenendaal moeten we echter woekeren met elke vierkante meter in de openbare ruimte. Met de auto naar het sportpark is voor de spelers van thuisclub gelukkig al nauwelijks meer aan de orde. Voor de bezoekers aan de sportvelden zijn meestal nog geen goede alternatieven voor handen en dus heeft onze samenleving behoefte aan ruimte om de auto’s van bezoekers te kunnen parkeren. Op een aantal momenten in de week zijn de parkeerfaciliteiten nog onvoldoende en ondervinden omwonenden veel last van bezoekende automobilisten die een parkeerplaats zoeken. En onze eigen sporters kunnen lang niet altijd hun fietsen netjes en veilig parkeren. Het oplossen van dit probleem stond al een tijdje op de verlanglijst van de ChristenUnie en we zijn dan ook heel blij met het goede Raadsvoorstel Parkeerterreinen Panhuis en VRC dat op 1 maart door de raad is aanvaard. Dit voorstel voorziet in meer en betere parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s.
Lees verder

Negentien zorgwoningen "Hofje Zandstraat "

Met het bestemmingsplan ‘Hofje Zandstraat’ wordt gerealiseerd dat er negentien zorgwoningen komen. Achter de Zandstraat ligt een hofje, waar vroeger de Eben-Haëzerkerk was. Het kerkgebouw is er nog steeds, maar in minder goede staat en in gebruik als bedrijfsruimte. Een pand met historische waarde als gemeentelijk monument wordt hersteld en negentien bewoners kunnen hier een goede huisvesting krijgen. Kortom, wij vinden het een mooi plan.
Lees verder

Gebed om zegen voor Veenendaal

In het kader van biddag 2021 willen we graag een gebed met u delen.
Lees verder

Veenendaalse kiezers: bedankt!

Op 15, 16 en 17 maart mochten we weer deelnemen aan het feest van democratie en dat is in Veenendaal met een opkomst van 83% ook ruimschoots gedaan. Voor ons als ChristenUnie was het lopende de uitslagenavond (en nacht) spannend of we onze zetels in de Tweede Kamer konden behouden. Zoals het er nu uitziet is dat het geval. We zijn de Here God dankbaar dat Hij al het werk dat gedaan wordt door de ChristenUnie, heeft willen zegenen. We wensen de fractie in Tweede Kamer dan ook Gods zegen toe bij al het werk dat ze de komende vier jaar mogen doen.
Lees verder

Forse financiële bijdrage

De provincie Utrecht heeft definitief 2,4 miljoen euro toegekend voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal. Als ChristenUnie zijn we heel blij dat hiermee een forse financiële bijdrage aan de kosten is zeker gesteld.
Lees verder

Terugdringen tekorten parkeerexploitatie

De gemeente Veenendaal heeft in het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in parkeervoorzieningen. Daarmee ondersteunen we ondernemers en bedrijvigheid in de binnenstad en maken we het voor onze bewoners en bezoekers makkelijk om de binnenstad comfortabel te bereiken. Parkeren kost de gemeente meer dan dat het oplevert. De ChristenUnie dringt al langer aan op maatregelen die de parkeerexploitatie verbeteren.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts