Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging ALV - Nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - oktober 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

En we nodigen u van harte uit voor de najaars-ALV op D.V. 14 november 2018 in Christelijk Zalencentrum Eltheto, Fluitersstraat 2, 3901 DK Veenendaal.

De agenda en bijbehorende documenten zijn terug te vinden op https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1133617/604766/alv.html

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Tijdens een drukke politieke periode met diverse bijeenkomsten, heeft de ChristenUnie fractie en wethouder Engbert Stroobosscher ook tijd geïnvesteerd in een teamsessie. Omdat we nu een aantal maanden aan de slag zijn als ‘nieuwe’ fractie, is het ook goed om te investeren in de ontwikkeling van het team. Het is tenslotte de bedoeling om 4 jaar met elkaar als fractie aan de slag te gaan.
Lees verder

1+ Samen

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, daarvoor is een inclusieve arbeidsmarkt nodig. Dit is één van de pijlers onder de variant 1+ waarin IW4 en de afdeling Economie en Werk gaan samenwerken; ‘een gemeenschappelijke en verder geïntegreerde werkgeversbenadering ten behoeve van het ondersteunen van de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt’.
Lees verder

Tikkie Toegankelijk

Donderdag 11 oktober hadden Jeroen van Esseveld, Arjan Koerts en Tineke Bette een ontmoeting met teamleden van Tikkie Toegankelijk. Een ontmoeting die duidelijk maakte dat veel ‘gezonde en mobiele’ burgers geen idee hebben waar rolstoelgebruikers rekening mee moeten houden. Zeker voor wat betreft de praktische belemmeringen waar minder mobiele mensen dagelijks mee om moeten gaan.
Lees verder

Respect!

Het is alweer even geleden, maar op 26 september was er een bijeenkomst bij Youth for Christ aan de Patrimoniumlaan. Het thema was Jeugd welzijn of eigenlijk hoe wordt in Veenendaal de jeugd bereikt. Het was een avond waarin raadsleden in aanraking kwamen met verschillende organisaties die samen het jeugdwelzijnswerk op zich nemen, maar ook met de jeugd zelf.
Lees verder

Loop mee met de Mars voor het Leven!

  • Datum: D.V. 8 december 2018
  • Locatie: Malieveld, Den Haag
  • Aanvang: 12.00 uur
  • Vertrek tijd vanuit Veenendaal: 10.00
  • Adres Veenendaal: Vijftienmorgen 51
  • Aanmelden via: Veenendaalmarsvoorhetleven@gmail.com

Mars voor het Leven

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en heeft bescherming nodig. Abortus, het beëindigen van ongeboren menselijk leven, is echter wettelijk toegestaan in ons land. Jaarlijks vinden er ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie, dat zijn 120 kinderen per werkdag, een basisschool per week.

Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor bescherming van het (ongeboren) leven. Door de Mars voor het Leven te organiseren wordt een signaal afgegeven aan overheid en de samenleving dat ook het ongeboren leven beschermwaardig is. Op deze bijeenkomst willen we luisteren naar diverse sprekers, zoals Kees van der Staaij.

Via dit bericht willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn om zo een stille getuige getuige te zijn van de nood die slecht zichtbaar is in ons land. Lees meer op www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven. Op de website staat vermeld of ook bij u uit de buurt busvervoer is georganiseerd en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Dagelijkse nood

De grootste oorzaak van abortus is seksualiteit binnen een instabiele relatie. Daarom geeft

Schreeuw om Leven voorlichting op scholen en in kerken. Er is veel nood rondom abortus. Bij Er is Hulp kloppen dagelijks vrouwen aan voor hulp en begeleiding bij ongewenste zwangerschap of na een abortus. Vrouwen worden op een praktische manier geholpen. Onder andere via het sponsorplan, waardoor steeds meer vrouwen afzien van een abortus. Alle hulpverlening is op christelijke basis en gratis. Kijk voor meer informatie op www.erishulp.nl.

Busvervoer uit Veenendaal

Een aantal jongeren uit Veenendaal organiseert bussen om zoveel mogelijk mensen vanuit Veenendaal en omgeving mee te krijgen naar de Mars voor het Leven. Het busvervoer is gratis, al wordt er wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in de bus. Wilt u meelopen of heeft u vragen? Mail dan naar Veenendaalmarsvoorhetleven@gmail.com

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts