Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief mei 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

De eerste grote verbinding is tot stand gekomen!

De raadsvergadering van 31 mei was er één waar geschiedenis werd geschreven. Op de agenda stond het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen telt mee” dat aan de raad werd voorgesteld door de ChristenUnie samen met coalitiepartners VVD, SGP en Pro-Veenendaal. Tijdens de vergadering kwamen er vanuit een aantal partijen waardevolle aanvullingen op het programma. Er was vanuit sommige partijen ook stevige kritiek, maar de uitkomst van de stemming zorgde voor geschiedschrijving: het raadsprogramma werd unaniem aangenomen!
Lees verder

Groen Gelovig

 

Een nieuwe uitdaging: Zelf zorg organiseren

In Veenendaal wordt hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning geboden. Periodiek wordt het zorgaanbod aanbesteed zodat aanbieders een eerlijke kans krijgen hun diensten in Veenendaal aan te bieden. In de raadsvergadering van april werden de kaders hiervoor vastgesteld. Tijdens deze vergadering diende de ChristenUnie een motie in om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties te informeren en te ondersteunen als zij de zorg zelf willen gaan organiseren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.
Lees verder

Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal).
Lees verder

Iedereen doet mee

Als fractie en bestuur van de ChristenUnie zijn we bijzonder verheugd dat na een zorgvuldige onderhandelingsfase, overeenstemming is bereikt tussen ChristenUnie, VVD, SGP en Pro Veenendaal, de vier beoogde coalitiepartijen. Dit alles is mede tot stand gekomen door de bekwame leiding van formateur Wouter de Jong en goede ambtelijke ondersteuning.
Lees verder

#stuurzenietterug

Woensdag 30 mei 2018 werden 68.163 handtekeningen van de actie #stuurzenietterug overhandigd aan verschillende leden van de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De initiatiefnemers van deze actie zijn het niet eens met de uitspraak van de Raad van State dat Afghanistan een veilig land is om naar terug te keren.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts