Hoe zal ik U ontvangen

Hoe zal ik U ontvangen

Beste ##firstname##,

De programmabegroting is behandeld in de gemeenteraad; het grote vraagstuk van onderwijsruimte in Veenendaal Oost is de finale fase ingegaan; de ALV is geweest, waarin we een nieuw bestuurslid mochten verwelkomen, die zich volgende maand zal voorstellen in de nieuwsbrief. Een mooie politieke maand ligt achter ons en we mogen voorzichting vooruitkijken naar Kerst. In december zullen we in de gemeenteraad veel zogenaamde hamerstukken behandelen en dan gaan we het reces in.

Bidt u met ons mee rond al het politieke werk in Veenendaal?

ChristenUnie Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twitter en Instagram. 

Heeft u een specifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zij gaan graag met u in gesprek.

De volgende nieuwsbrief

Eind december 2022 hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Hoe zal ik U ontvangen

We zitten weer in de donkere dagen voor Kerst. De tijd die voor christenen ook weer die tijd van hoop is. Daar waar onze omgeving zich volledig focust op de gezelligheid van Kerst en de winkelstraten dat weer uitstralen, kijkt de christen daar langsheen. Juist in deze tijden van oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen, vluchtelingenstromen, bijna anarchistische protesten richting de politiek en welke onrust er ook is, ziet de christen uit naar het Licht. Het Licht dat komt in de nacht. 

Hoe ontvangen wij het Licht der wereld? Mogen wij een reflector zijn van dat Licht? Zien de mensen om ons heen aan ons dat wij kinderen van het Licht zijn? In de adventsperiode zingen we dat bekende lied "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?" Proberen we Hem te ontmoeten in de grote kerstmaaltijden, de meubelboulevards, mooie kerstshows bij tuincentra of welke pracht en praal dan ook?

Het mooie van Kerst is juist de eenvoud. De Here Jezus kwam in deze wereld in de meest lelijke omgeving die je maar kunt bedenken. Maar juist in de lelijkheid kan het Licht het mooist schijnen. Laten we als christenen ook in de politiek, die af en toe best heel lelijk kan zijn, een weerspiegeling van het Licht proberen te zijn! En juist dan mag de afsluiting van het mooie lied klinken:

"Kom haastig, Licht de wereld,

en leid ons allemaal

Uw grote vreugde binnen,

Uw feest, Uw liefdesmaal."

 

Er zijn voor mensen die het zelf even niet meer redden (Missie 0318)

Vier (schaduw)raadsleden van de ChristenUnie hebben een bezoek gebracht aan Voedsel- en kledingbank Veenendaal. We zijn hartelijk ontvangen. Missie 0318 is een stichting die zich richt op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is. Onder de stichting valt de voedsel- en kledingbank, Stadsakkers en de soepfiets.

Lees verder

Werkbezoek van Mirjam Bikker aan Veenendaal

Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, was op werkbezoek in Veenendaal. Samen met Sanny Brunekreeft, fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal, bracht ze twee bezoeken. Allereerst werd het Ichthus College bezocht. In gesprek met directeur Jaap van Dam en met 2 medewerkers van het zorgteam werd doorgesproken over de mentale gezondheid van jongeren. Deze is kwetsbaar, zeker na de coronaperiode. Op het Ichthus werd daar een inkijkje in gegeven. Mirjam Bikker: “we moeten oog hebben voor de gevolgen van een jaar lang minder contacten en veel zoom-les. En dat gaat over veel meer dan de lesstof, dat gaat over vorming, over zelfvertrouwen, over samenwerken. Goede begeleiding voor leerlingen op al deze punten is daarom zó belangrijk. Mooi om te zien het het Ichthus College hier werk van maakt." Jaap van Dam bracht daarnaast zijn zorg over de tijdelijke NPO-gelden over de bühne: "er is structureel geld nodig om de leerlingen goed te kunnen begeleiden"

Lees verder

Een nieuwe school in Groenpoort moet er komen!

In de raadsvergadering van 24 november stond het onderwerp huisvesting onderwijs Veenendaal Oost voor de zoveelste keer op de agenda. Deze maand is er veel contact geweest met schoolbesturen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de drie scholen in Veenendaal Oost. Het raadsbesluit van 24 juni 2021, een nieuwe school in Groenpoort, is nog steeds niet uitgevoerd. Dat kan ook niet helemaal, maar een kleinere variant is in onze ogen mogelijk en daarom diende ik een motie in om het college op te roepen het finale overleg met de schoolbesturen in te gaan met de intentie een school in Groenpoort te bouwen.

Lees verder

Werkbezoek aan de Wetswinkel

Margreta Riemens en Rosita Bussink hebben een inspirerend bezoek gebracht aan de Wetswinkel Veenendaal.

Lees verder

Recreatief gebruik lachgas verboden per 1 januari 2023

De afgelopen jaren hebben we samen het CDA en ProVeenendaal vaak aandacht gevraagd voor een verbod op lachgas en de gevolgen van langdurig gebruik. In Veenendaal zien we bijvoorbeeld dat er 5 bedrijfjes zijn die lachgas gewoon thuisbezorgen, op sommige plekken wordt het in de horeca actief aangeboden en er zijn maar weinig mogelijkheden om er tegen op te treden. Ondertussen lees je schrijnende verhalen, zoals bijvoorbeeld van de medewerkers van de soepfiets: “wat mij persoonlijk raakte deze avond, was wat lachgas met iemand doet. Hoe moeilijk het is om van deze verslaving af te komen. Het verdriet wat er achter zit. Het heeft mij diep ontroerd hoe iemand huilend zo ontredderd zijn verhaal doet en eigenlijk geen uitweg meer ziet”

Lees verder