Wij spreken ons vertrouwen uit.

CU_Tineke_Bette.jpgdinsdag 12 mei 2020

Op verzoek van de fracties Lokaal Veenendaal, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en Denk is er op 11 mei extra raadsvergadering geweest. De betreffende partijen wilden aan de gemeenteraad een motie voorleggen om dit jaar alsnog een Kadernota te bespreken en geen Kaderbrief.

Het college heeft in een Raadsinformatiebrief breedvoerig uitgelegd waarom er door hen niet voor gekozen is om in juli een Kadernota aan de gemeenteraad voor te leggen, maar een Kaderbrief. De bovengenoemde partijen waren het daar niet mee eens en wilde daarom via een extra raadsvergadering alsnog bereiken dat er een Kadernota zou komen.

Tineke Bette heeft tijdens de raadsvergadering het standpunt van de ChristenUnie verwoord:

“Een Kadernota gaat over de inzet van de beschikbare financiële middelen op hoofdlijnen. De raad kan dan voorstellen doen op welke terreinen er meer gedaan moet worden en waar het eventueel minder kan. Vervolgens is het aan het college om deze voorstellen uit te werken en te bespreken als in het najaar de Programmabegroting wordt behandeld. Om de vier jaar is er alleen een Kaderbrief, dit is in het jaar als de gemeenteraadsverkiezingen er zijn. Dat vinden we met elkaar heel gewoon. Nu is er een ongewone situatie: het college wil ook dit jaar een Kaderbrief voorleggen ter consultatie om daarmee in het najaar aan de gemeenteraad een Programmabegroting te kunnen presenteren ter besluitvorming. Er is veel onzeker in deze coronacrisis. Er is ook grote onzekerheid omtrent de beschikbare financiële middelen, terwijl dat de basis moet zijn om een Kadernota te maken en te bespreken. Daarom vinden wij het als ChristenUnie zeer begrijpelijk dat het college in juli een Kaderbrief ter consultatie wil voorleggen. Namens de ChristenUnie spreek ik het vertrouwen uit voor de wijze waarop het college haar werk doet en dit geldt ook voor het voorstel en de planning in de Raadsinformatiebrief.”

Er zijn door ons ook nog vragen aan de wethouder gesteld omtrent de inhoudelijke bespreking van de Kaderbrief en vanwege de procedure richting de Programmabegroting. Deze vragen zijn door de wethouder naar volle tevredenheid beantwoord.

Na meer dan 3 uur vergaderen werd door de partijen uiteindelijk geen motie ingediend om de Kadernota in juli te bespreken. Wel hebben Lokaal Veenendaal, SP, GroenLinks, Denk en PvdA een motie van afkeuring tegen het college ingediend. Tegen deze motie van afkeuring stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en D66. Met een stemverhouding van 25 stemmen tegen en 7 voor, is deze motie verworpen.

« Terug

Reacties op 'Wij spreken ons vertrouwen uit.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni