Werkbezoek aan Overstag

foto Overstag.jpgvrijdag 30 november 2018

Op donderdag 29 november zijn de raadsleden Tineke Bette, Jeroen van Esseveld en Willem van Braak op werkbezoek geweest bij Overstag op het Ronde Erf. Ze werden hartelijk ontvangen door Wouter den Ouden, coördinator Overstag Veenendaal en door Jolanda van Roosendaal, ontwikkelingspsycholoog.

Tijdens een goed gesprek en de rondleiding kregen ze meer inzicht in het werk van Overstag. Overstag is gestart als zogenaamde rebound voor het voortgezet onderwijs in Veenendaal. Het beeld van een rebound is dat er vooral leerlingen terecht komen die door gedragsproblemen niet te handhaven zijn op de eigen school. Dat beeld is verre van terecht. De genoemde groep komt ook bij Overstag, maar meer en meer is Overstag een plek geworden voor leerlingen die vanwege psychische of andere persoonlijke problemen het tijdelijk niet redden in het reguliere onderwijs. Overstag krijgt het ook steeds meer voor elkaar om de zogenaamde thuiszitters te activeren weer onderwijs te volgen. In sommige gevallen kunnen leerlingen terugkeren naar het reguliere onderwijs, in andere gevallen wordt er verwezen naar het speciaal onderwijs. Door een goede mix van expertise en specialismes binnen het team van Overstag kan er hulp op maat geboden worden en kunnen er ook goede resultaten geboekt worden.

Behalve het inhoudelijke werk van Overstag is er ook gesproken over de huisvesting van Overstag. Na de huisvesting op het Kofschip moest er verhuisd worden naar schoollokalen op het Ronde Erf. Ook die locatie is niet blijvend en zal over ongeveer twee jaar weer verlaten moeten worden. Door een amendement  van de ChristenUnie bij het raadsvoorstel Uitvoering motie verhuur panden heeft de raad besloten dat Overstag bij het faciliteren van de huisvesting  wordt opgenomen in de onderwijshuisvesting. Bij een volgende herijking wordt deze facilitatieplicht ook opgenomen in het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs(IHP). Dat is een belangrijke stap geweest voor Overstag, want nu is het vastgelegd dat deze belangrijke voorziening voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een permanente plaats heeft in het IHP.

Overstag zorgt voor de verbinding in het voortgezet onderwijs voor kwetsbare leerlingen. Daarmee is Overstag een hele belangrijke schakel binnen Passend Onderwijs. De ChristenUnie draagt Overstag een zeer warm hart toe en vindt  dat deze belangrijke onderwijsvoorziening de erkende positie in het IHP plek verdient!

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek aan Overstag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

Geen berichten gevonden