Respect!

Logo Youth for Christ Veenendaaldinsdag 09 oktober 2018

Het is alweer even geleden, maar op 26 september was er een bijeenkomst bij Youth for Christ aan de Patrimoniumlaan. Het thema was Jeugd welzijn of eigenlijk hoe wordt in Veenendaal de jeugd bereikt. Het was een avond waarin raadsleden in aanraking kwamen met verschillende organisaties die samen het jeugdwelzijnswerk op zich nemen, maar ook met de jeugd zelf.

Wat is het jeugdwelzijnswerk eigenlijk? Anders dan de Jeugdzorg praten we hier dus niet over de georganiseerde zorg waar een indicatie of beschikking voor nodig is. Het welzijnswerk kenmerkt zich door de georganiseerde zorg voor de hele bevolking, de samenleving. Daarnaast heeft het vaak een specifieke aanpak voor bepaalde risicogroepen. Zo kunnen we hier de bestaansonzekeren, (ex-) gevangenen, nieuwkomers, kinderen en jongeren in probleemsituaties, thuislozen, eenzame mensen, etc. benoemen. We kunnen dit dus zien als de vroege preventieve of lichtere vorm van (na-) zorg voor in dit geval de jeugd.

Aan het begin van de avond was er de mogelijkheid voor een bezoek aan the Mall, de bus waarmee de jeugd in Veenendaal letterlijk wordt bezocht. De bus wordt gebruikt om de wijk in te gaan en jongeren uit te dagen, verbinding te maken met de jeugd van Veenendaal. Hierin is YFC een vooruitgeschoven post met zijn jongerenwerkers, maar wordt er ook samengewerkt met verschillende organisaties onder Jong Veens, met Veens Welzijn, 24Aktief en dus YfC.

Bij deze laatste organisatie werd vervolgens de avond vervolgd met een uitleg over wat Jongerenwerk nu eigenlijk kenmerkt. De avond werd ingevuld door verhalen van jongeren zelf, jongerenwerkers, onze jeugd BOA’s en een quiz waarin de aanwezige raadsleden uitgedaagd werden in de huid van jongeren te kruipen. Het was een avond waarin vooral de verhalen van de jongeren niet snel vergeten zullen worden, de zogenaamde Young Leaders. Daarnaast was er ook tijd voor ontmoeting, het gesprek zoeken met jongeren zelf en dan kunnen we alleen maar afsluiten met het hier passende woord: respect!

« Terug

Reacties op 'Respect!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.