Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen

building-1804030_1920woensdag 19 september 2018

Er is een grote verandering op komst: in 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld. De nieuwe wet vereenvoudigt deze regels. Dit leidt tot meer duidelijkheid en zekerheid voor inwoners en bedrijven bij ontwikkelingen in de woon-, werk- en leefomgeving.
Aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet wordt in Veenendaal hard gewerkt. Het participatieproces met belanghebbenden en dialooggroep vanuit de raad functioneert zeer goed.

De ChristenUnie kan zich vinden in de kaderstellende notitie Omgevingsvisie 'Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen'. De thema's Bouwen en Wonen, Mobiliteit en Infrastructuur en Groen, Natuur en Water met als rode draad de thema's Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid zijn helder geformuleerd.

In het vervolgtraject, om te komen tot die nieuwe Omgevingswet, wil de ChristenUnie dat ook burgers verder meedenken in dit proces. Het gaat immers in Veenendaal om de leefomgeving voor iedereen.

« Terug

Reacties op 'Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.