Zorgvuldig omgaan met inspraak over hoogbouw Groeneveldselaan

architecture-1048092_1920maandag 04 juni 2018

Op 30 mei sprak de gemeenteraad in haar vergadering over een raadsvoorstel waarin een plan voor de nu verpauperde locatie in de hoek Groeneveldselaan/Industrielaan moest worden vastgesteld. Lokaal Veenendaal, gesteund door VVD en GroenLinks, had een amendement gemaakt om nu niet de hoogte van de gebouwen te regelen. De bedoeling was om dat over te laten aan de ontwikkelaar. Dat vonden wij als ChristenUnie geen goed plan.

De aanleiding

Het college heeft in de achterliggende tijd lang en zorgvuldig met de ontwikkelaar gesproken. In de ogen van de ChristenUnie lag er dan ook een goed raadsvoorstel. Met meer mogelijkheden dan er ooit op deze locatie mogelijk waren. Er mochten zelfs 400 woningen komen. De toegestane bouwhoogte vanuit de Structuurvisie van 22 meter werd al op 30 meter gesteld. Kortom veel mogelijkheden om tot een gezonde exploitatie te komen.

De ontwikkelaar vond dit niet genoeg en presenteerde in de commissievergadering tekeningen met een hoogte van circa 70 meter. Veel meer dan de 45 meter die we in Veenendaal hebben afgesproken voor markante locaties bij de toegangswegen van Veenendaal. Meer hoogte was volgens de ontwikkelaar nodig om veel groen in het plan te krijgen en een betere benutting van de onderste laag voor de (perifere) detailhandel. Men wilde ook enige kleine zorg/food-gerelateerde winkels die passen bij de beleving van de woonfunctie.  Lokaal Veenendaal  kon zich vinden in het voorstel van de ontwikkelaar en stelde voor de bouwhoogte in te ruilen voor een bouwvolume. Maar dan was er geen kader meer voor de hoogte.

Namens de fractie van de ChristenUnie had Henk van Soest een motie voorbereid en samen met een aantal partijen tijdens de raadsvergadering ingediend. Eerst een goede procedure met een duidelijk plan en dan pas een gemotiveerde beslissing. Eertijds is een zorgvuldige inspraak geweest met de omwonenden en dan kan je niet ineens alles veranderen. Als je al verandert, dan moet je dat opnieuw doen met inspraak. De bewoners van de Grote Pekken hebben daar belang bij. Wij vinden het belangrijk eerst de bewoners te horen, deskundige adviezen te ontvangen en dan te besluiten. 

Het amendement van Lokaal Veenendaal werd verworpen en onze motie is unaniem aangenomen. De eerste in de nieuwe raadsperiode!

Het college en de ontwikkelaar kunnen het gesprek weer aangaan.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar henk.van.soest@veenendaal.nl

« Terug