De eerste grote verbinding is tot stand gekomen!

Cover 2018 twittervrijdag 01 juni 2018

De raadsvergadering van 31 mei was er één waar geschiedenis werd geschreven. Op de agenda stond het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” dat aan de raad werd voorgesteld door de ChristenUnie samen met coalitiepartners VVD, SGP en Pro-Veenendaal. Tijdens de vergadering kwamen er vanuit een aantal partijen waardevolle aanvullingen op het programma. Er was vanuit sommige partijen ook stevige kritiek, maar de uitkomst van de stemming zorgde voor geschiedschrijving: het raadsprogramma werd unaniem aangenomen!

Na deze belangrijke stap in de vorming van een nieuw college kon informateur en formateur Wouter de Jong, burgemeester van Houten, hartelijk bedankt worden voor zijn goede werk. Engbert Stroobosscher mocht dit namens de ChristenUnie verwoorden en ook tot zichtbare uiting brengen door middel van een mooie bos bloemen. Bestuur en fractie van de ChristenUnie Veenendaal zullen via een persoonlijke blijk van waardering Wouter de Jong nogmaals hartelijk bedanken voor zijn aandeel in de uitvoering van de verkiezingsleus van de ChristenUnie, namelijk Veenendaal Verbinden.

In de tweede raadsvergadering van 31 mei mocht onze lijsttrekker Engbert Stroobosscher beëdigd worden als wethouder namens de ChristenUnie. Daar zijn we heel trots op! Samen met Dylan Lochtenberg, Marco Verloop en Martijn Beek zal hij de komende vier jaar de uitvoering van het raadsprogramma ter hand gaan nemen. We wensen de heren Gods onmisbare zegen toe in de verantwoordelijke taak die zij hebben in het bestuur van Veenendaal.

Een ander onderdeel van de avond was de benoeming van verschillende raadsleden in de diverse commissies die de Veenendaalse raad rijk is. De ChristenUnie is met recht trots op de functies die onze raadsleden mogen gaan bekleden! Tineke Bette zal ook in de komende raadsperiode de functie van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vervullen. Sanny Brunekreeft is benoemd tot lid  van de werkgeverscommissie. Arjan Koerts zal namens Veenendaal plaatsnemen in de regiocommissie FoodValley. Henk van Soest neemt plaats in de auditcommissie. Tenslotte neemt Jeroen van Esseveld plaats in de rekenkamercommissie. Vanuit al die verschillende functies kunnen onze raadsleden de verbinding leggen met de andere raadsleden en de samenleving. We wensen hen allen van harte Gods zegen toe bij dit belangrijke werk!

Zoals al gezegd is er op 31 mei geschiedenis geschreven in Veenendaal! De ChristenUnie mocht de eerste grote stap in het verbinden van Veenendaal zetten door middel van een unaniem aangenomen raadsprogramma. We danken onze God van harte dat we de kracht krijgen om ons voor Veenendaal in te zetten en hopen dat die inzet mag leiden tot een stukje realisatie van de Bijbelse opdracht “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf”

« Terug