Beoogde coalitie vraagt samenleving mee te praten over raadsprogramma

Afbeelding bij Persbericht over voortgang onderhandelingen t.b.v. coalitiemaandag 30 april 2018

De ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor Veenendaal. Voordat de gemeenteraad dit programma vaststelt, organiseert de beoogde coalitie een stadsgesprek waarin zij samen met de gemeenteraad in gesprek gaat met de samenleving.

De onderhandelende partijen hebben direct bij het eerste gesprek over een nieuw te vormen college aangegeven dat de mening van de samenleving ertoe doet. Als de plannen in concept beschreven zijn, is het aan de inwoners, bedrijven en instellingen van Veenendaal om mee te praten.

Stadsgesprek

Hiervoor willen de partijen, naar verwachting in de tweede helft van mei, een stadsgesprek organiseren. Het is een bijeenkomst waarbij Veenendalers hun mening mogen geven over de thema’s in het programma. De beoogd coalitiepartijen beoordelen deze input om eventueel in het programma te verwerken of mee te nemen in de verdere uitwerking van deze thema’s na installatie van het nieuwe college. 

Online platform

Naast een stadsgesprek wordt de mening van de samenleving ook online gevraagd. Een online platform biedt de kans om de beoogde coalitie snel en vanuit huis te voeden met meningen, gedachten en standpunten over de beschreven thema’s.

Doel participatie

Het doel van de beoogde coalitie is om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma. Een programma waarin op basis van een visie over wat goed is voor (de toekomst van) Veenendaal verschillende thema’s worden uitgewerkt. De mening van de samenleving is daarbij van groot belang. In de visie van de beoogde coalitie doet iedereen in Veenendaal dan ook mee.

Meer informatie over de datum van het stadsgesprek en het online platform volgt naar verwachting halverwege de maand mei.

« Terug