Voorstel ten behoeve faciliteren huisvesting van de Voedselbank en Overstag is aangenomen!

Afbeelding Overstagvrijdag 23 februari 2018

Tijdens de raadsvergadering op 22 februari is ons voorstel om de Voedselbank en onderwijsinstelling Overstag op te nemen in gemeentelijk beleid met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen.

Dankzij ons voorstel kunnen beide organisaties qua huisvesting nu via het Accommodatiebeleid gefaciliteerd worden. De Voedselbank gaat onderdeel uitmaken van het in 2018 nieuw te vormen Minimabeleid. Ten behoeve van onderwijsinstelling Overstag zal het faciliteren van de huisvesting worden opgenomen in de onderwijshuisvesting en bij een volgende herijking van het Integraal Huisvestingsplan daarin worden meegenomen.

Als ChristenUnie vinden wij het zeer op zijn plaats dat de gemeente Veenendaal voor deze beide organisaties via het gemeentelijk beleid voortaan verantwoordelijk draagt voor wat betreft de huisvesting.

« Terug