Het stadsstrand blijft behouden!

Veenendaal centrum 5 mei 201717vrijdag 23 februari 2018

In de gemeenteraad van 23 februari hadden we een voorbeeld bij de hand waar politiek Veenendaal aantoont niet alleen maar de geëffende paden te bewandelen. Want als we het hebben over de plek waar nu het stadsstrand is, ging de besluitvorming een totaal andere richting in dan voorzien was in de originele plannen. Er is vanuit de samenleving iets moois ontstaan op die plek. Iets wat de ChristenUnie aanvankelijk best spannend vond. Maar eerlijk is eerlijk: er is rond het stadsstrand iets losgekomen in de Veense maatschappij dat niet genegeerd kan worden! Dat hebben we het afgelopen jaar in deze raad dan ook niet gedaan en de ChristenUnie heeft de plannen om tot een goede invulling van het stadsstrand te komen van harte ondersteund.

Luisterend naar de samenleving die het stadsstrand omarmd heeft en luisterend naar de terechte oproep van ondernemers dat de uitgangspunten van het originele plan rond Brouwerspoort gerespecteerd dienen te worden, hebben we in de gemeenteraad besloten tot een werkelijk mooi compromis! We behouden een stadsstrand waar voldoende ruimte overblijft voor de activiteiten die zo succesvol waren de afgelopen periode. Tegelijkertijd houden we rekening met het originele plan om de winkelstad te voltooien! Dat is gemeenteraadswerk optima forma! Wij faciliteren de kaders en hoe dat verder ingevuld wordt ligt mede in handen van de directbetrokkenen. En dan zal er een invulling komen die een breed draagvlak zal hebben in onze samenleving.

Mooi om te zien dat het stadsstrand op meerdere vlakken voor verbinding zorgt in onze mooie plaats Veenendaal! De ChristenUnie doet daar graag aan mee!

« Terug