De ChristenUnie pakt de hoogspanning actief op

Afbeelding bij bijdrage ChristenUnie pakt het actief opdinsdag 06 februari 2018

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten Utrecht op 5 februari heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie Provinciale Staten, Arne Schaddelee tijdens het Vragenhalfuur aandacht gevraagd voor de hoogspanningslijnen die zich op grondgebied van Utrecht bevinden.

In zijn inleiding heeft Arne Schaddelee het volgende benoemd en een vijftal vragen gesteld:

“Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn ook gevaarlijk. Denk aan brandveiligheid en de mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. Sinds 2005 vraagt de ChristenUnie daarom al aandacht voor een actieve provinciale aanpak. Op ons initiatief organiseerde de provincie Utrecht in 2007 zelfs een congres hierover met gemeenten en betrokken partijen.

Daarna lijkt er echter weinig voortgang geboekt te zijn. Alleen al in Veenendaal liggen 725 woningen direct onder hoogspanningskabels. Met name voor deze bewoners is het bijzonder frustrerend dat er maar geen schot in deze zaak komt.

Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gaat het over een langdradig probleem. Maar, het einde lijkt nu eindelijk in zicht! Vorige week is landelijk – met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer – een motie aangenomen van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Kern daarvan is dat geld voor gemeenten nooit een reden mag zijn om af te zien van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. De motie roept de regering op om te streven naar een goede kostenverdeling tussen provincies en gemeenten. Ook wordt gevraagd erop toe te zien dat provincies en gemeenten snel procesafspraken gaan maken.

Dit is de reden voor ons om de volgende vragen te stellen:

  1. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren gedaan om bekabeling ondergronds te krijgen?
  2. Op welke wijze is de provincie op dit moment in gesprek met gemeenten over de problematiek rond hoogspanningskabels?
  3. Er moeten snel procesafspraken komen, de tijd is daar nu rijp voor. Is GS bereidt dit snel op te pakken en op welke termijn kan een procesvoorstel worden voorgelegd aan PS?
    Decentrale overheden, provincies en gemeenten samen dus, moeten 20 tot 25 % van de kosten zelf dragen. Het gaat om maximaal 975.000 euro per kilometer. Een enorm bedrag dat onmogelijk volledig door gemeenten zelf kan worden opgebracht.
  4. Hebben we in beeld om hoeveel kilometer het gaat in de provincie Utrecht? En hoeveel daarvan ligt in de buurt van bebouwing?
  5. Hoeveel geld heeft de provincie op dit moment gereserveerd voor dit probleem? ”

De gedeputeerde Van den Berg heeft hierop de toezegging gedaan dat hij initiatieven wil nemen en snel met een memo komt. In deze memo komen procesvoorstellen.  

De ChristenUnie pakt het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels vanuit de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraad en vanuit het college het in Veenendaal actief op.

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei