Verbreding Rondweg-oost: Niet zonder voorwaarden

Schermafdruk 2017-12-27 10.48.02woensdag 27 december 2017

In de vergadering van 21 december moest de gemeenteraad zich uitspreken over een advies aan de Provincie Utrecht over de toekomst van de Rondweg-oost (N233). Met het oog op het toenemende autoverkeer en de toekomstige uitbreiding van Veenendaal-Oost, wil de provincie de capaciteit van de weg vergroten. Het advies van de gemeente zal worden meegewogen bij het besluit dat Provinciale Staten begin 2018 neemt.

Omwonenden en bedrijven denken verschillend over de noodzaak en de effecten van verbreding van de rondweg-oost naar 2x2 rijstroken. Er zijn zowel goede argumenten voor als tegen het vergroten van de wegcapaciteit. Omwonenden wijzen op geluidsoverlast en fijnstof. Bedrijven wijzen op de behoefte aan voldoende doorstroming. De ChristenUnie kiest voor een oplossing die met beiden rekening houdt. Daarom zijn we tevreden met het voorstel van het college waarin stevige voorwaarden worden verbonden aan de verbreding: Voldoende maatregelen om de leefbaarheid van omwonenden te garanderen.

Het advies van de gemeente is eigenlijk het begin van onderhandelingen met de provincie Utrecht. Omdat we de indruk hebben dat de provincie vooral oog heeft voor mobiliteit boven leefbaarheid, zijn de eisen verder aangescherpt door middel van een amendement. Hierin wordt onder andere aandacht gevraagd voor verlaging van de maximumsnelheid en goede doorstroming zodat fijnstofconcentraties worden voorkomen. Het amendement werd mede door de steun van de ChristenUnie aangenomen.

Al met al ligt er nu een stevig pakket aan eisen op tafel bij de provincie Utrecht. Veenendaal werkt in haar eigen belang mee aan verbreding van de Rondweg-oost. Maar niet zonder voorwaarden.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden