Opening nieuwe rotonde aan de Prins Bernhardlaan

0F2D71E3-9B3C-4855-A792-E3325B4359DAmaandag 04 december 2017

In de afgelopen maanden is de Prins Bernhardlaan tot en met de kruising Bevrijdingslaan met de Kleine Beer opnieuw ingericht. Dit alles om de weg veiliger te maken. Aan weerszijde van de weg zijn vrij liggende fietspaden gerealiseerd. Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt. De stoepen zijn verbreed en hiermee is de looproute naar het centrum voor de bewoners van ’t Boveneind aanzienlijk verbeterd. Door een bijdrage van de provincie Utrecht in het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid is de herinrichting van de Prins Bernardlaan mede mogelijk gemaakt.

Op donderdag 30 november hebben gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, wethouder Engbert Stroobosscher, directeur Te Beest van wegenbouwbedrijf KWS en de heer Roel van der Kraats, voorzitter van de winkeliersvereniging de vernieuwde weg en de rotonde geopend door twee bomen te planten op het middenvak van de rotonde. Dit alles onder toeziend oog van vele omwonenden, winkeliers, vanuit fractie van de ChristenUnie waren Dick Roodbeen en Tineke Bette aanwezig en ook de VVD was vertegenwoordigt.

Als ChristenUnie hebben we sinds 2006 gepleit voor een rotonde en verbetering van de looproute naar het centrum. Met de realisatie van de nieuwe inrichting van de Prins Bernhardlaan en de rotonde zijn we als ChristenUnie zeer content.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden