Een rookvrije generatie

rookvrij-sporten-kinderen-hartstichtingdonderdag 23 november 2017

Volksgezondheid is een belangrijk onderwerp voor een politieke partij. De laatste tijd zien we steeds vaker dat de politiek inzet op preventie. Nu is preventie iets dat je niet alleen kunt bereiken. Zo bleek ook tijdens de bijeenkomst die was georganiseerd door SportService Veenendaal in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en korfbalvereniging SKF. De politiek, en dus ook de ChristenUnie, heeft voorbeelden uit de praktijk nodig. Voorbeelden van organisaties die bereid zijn stappen te zetten zodat een volgende generatie 100% rookvrij kan zijn.

Korfbalvereniging SKF is zo’n vereniging. Langs de lijn en bij het clubhuis staat duidelijk aangegeven “Dit terrein is rookvrij, rookvrije generatie”. Nu kunnen wij natuurlijk een discussie opzetten of we niet de vrijheid van de roker en zijn persoonlijke leefwereld hiermee inperken, maar daar ging de discussie deze avond niet over. Nee, het belang van de jeugd stond voorop. Welke ouder je het ook vraagt, niemand is blij als zijn kind ervoor kiest om te gaan roken. Ook de meeste rokers die we vragen of zij willen dat hun kind later gaat roken antwoorden, liever niet. Dat is het uitgangspunt van de campagne van de Hartstichting in principe wil niemand dat kinderen gaan roken. Juist daarom moeten ouderen een goed voorbeeld geven.

Natuurlijk heeft ook korfbalvereniging SKF eerst nog even moeten nadenken of dit wel de juiste keuze was. Was de vereniging er klaar voor, waren de leden er klaar voor en waren de rokers er klaar voor. Uiteindelijk is het SKF meegevallen dat zelfs rokers andere rokers aanspraken op hun rookgedrag op de sportvereniging. Als ChristenUnie kun je dan alleen maar trots zijn op deze vereniging, een pionier op dit terrein en wij hopen dat veel andere sportverenigingen zich hierbij aan zullen sluiten.

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 12-18 23% van de jongeren rookt. Dit aantal is schrikbarend hoog, zeker als je denkt aan de gezondheidsgevolgen. Dat sport en roken niet samen gaan weten we ook al langer. De ChristenUnie hoopt dat het besluit van SKF aanstekelijk zal werken en wij zijn blij dat er ook in de politiek, zowel landelijk als ook lokaal steeds meer aandacht komt voor preventie van alcoholmisbruik, roken en drugs. Laten we ernaar streven dat Veenendaal in de toekomst de eerste gemeente is die kan zeggen, deze generatie Veenendalers is rookvrij.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden