Onze jeugd, onze zorg

pexels-photo-256658vrijdag 10 november 2017

Sinds 2015 wordt de Jeugdzorg uitgevoerd door de gemeente, na deze transitie kwam de transformatie en dat is de periode waar we nu in zitten. Soms duren veranderingen lang, zo blijkt ook uit de volgende uitspraak: “Het heeft tot 1907 geduurd voordat in alle gemeenten de klok dezelfde tijd aangaf.” Nu gaan wij ervan uit dat de transformatie van de Jeugdzorg in Veenendaal sneller zal gaan.

Op 26 oktober werd de actualisatie Jeugdbeleid door de raad vastgesteld, het werd uiteindelijk een hamerstuk. De actualisatie van het Jeugdbeleid was een wens die door de raad in een motie was gevraagd bij het vaststellen van het Jeugdbeleid. Deze actualisatie zorgt ervoor dat we de kaders waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd nog eens hebben bekeken en daar waar nodig de kaders hebben geactualiseerd, zonder dat we nieuw beleid hebben geïntroduceerd.

Daarnaast heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de financiële situatie van de Jeugdzorg en de mogelijke wachtlijsten in de Jeugdzorg. De vragen die wij gesteld hebben, kwamen na berichten uit het land over deze twee onderwerpen. Na de transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, heeft de gemeente er veel taken bij gekregen en zijn er, in het complexe veld van de Jeugdzorg, ook vele samenwerkingsverbanden ontstaan met andere gemeenten. Bij dit alles is het doel dat er geen jonge Veenendaler tussen wal en schip mag vallen. Dat is ook de reden dat wij, als ChristenUnie, regelmatig de vinger aan de pols hebben gehouden.

We lazen in de media dat er overschrijdingen zijn van het budget en dat er wachtlijsten zijn. Het college geeft dit ook aan in haar beantwoording van onze schriftelijke vragen. Wat echter het belangrijkste is om te lezen is dat er bij een crisis direct hulp geboden zal worden. Leggen wij de actualisatie van het Jeugdbeleid en de visie op het Sociaal Domein naast elkaar, dan zien we dat we voor de toekomst doordacht voorwaarts gaan. Op deze manier kan ook de transformatie in de Jeugdzorg een definitieve vaste vorm krijgen. De ChristenUnie zal het college aan de beloften blijven houden, die gedaan werden in de beantwoording van onze schriftelijke vragen; dat in geval van crisis er direct ingegrepen zal worden en dat jeugdigen niet behoeven te wachten op hulp om financiële redenen. Wij rekenen daarbij op uw steun en horen graag de signalen als dit volgens u anders is, zodat wij ook daadwerkelijk straks de klok op elk vlak binnen de Jeugdzorg gelijk hebben staan.

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage