Meer ruimte voor het stadsstrand

Veenendaal centrum 5 mei 201714donderdag 09 november 2017

Het stadsstrand laat al enige tijd het hart van menig Veenendaler sneller kloppen! Ook in de gemeenteraad is de discussie rond dit populaire stukje Veenendaal al meerdere keren gevoerd. In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering op 26 oktober werd tijdens de behandeling van de begroting weer uitgebreid stilgestaan bij het stadsstrand. De ChristenUnie heeft zich daar sterk gemaakt voor een groter stadsstrand in combinatie met een mooi afgewerkte omgeving.

Uit een petitie van de SP bleek dat er veel Veenendalers voor het behoud van het huidige stadsstrand zijn. Daar kleven wel twee nadelen aan. Ten eerste zou er dan bovenop de al ingeboekte afwaardering van de grond waar het stadsstrand op ligt van 2 miljoen Euro nog eens 2 miljoen afgeboekt moeten worden. Ten tweede zit die keuze ook het afmaken van het winkelrondje rond de Brouwersgracht in de weg en krijg je een onafgemaakt geheel. Een amendement om voor het volledige behoud van het stadsstrand te gaan heeft het niet gehaald. Een ander amendement dat wij samen met D66, VVD en Lokaal Veenendaal mochten indienen, haalde het wel. Dat beoogt het afboeken van 1 miljoen Euro. Daarmee wordt er meer ruimte voor het stadsstrand gecreëerd, maar kan het winkelrondje ook op een goede manier afgemaakt worden. Een goed resultaat van samenwerking tussen de diverse politieke partijen.

Er werd bij de begroting ook een motie van VVD, ChristenUnie, D66 en Lokaal Veenendaal aangenomen om in de komende periode strategische overleggen te gaan organiseren om maximale input te krijgen voor de vormgeving van het stadsstrand na voltooiing van het winkelrondje. Ook zal er een dialoogavond georganiseerd worden om de samenleving de gelegenheid te geven input te leveren. Vanuit het gemeentehuis zal ook een scenario geschetst worden dat samen met de input van uit de samenleving tot een afweging gaat leiden in de gemeenteraad.

We zijn blij dat we als ChristenUnie ook in dit dossier de verbinding hebben kunnen zoeken en vinden met andere partijen in de gemeenteraad om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Want meer ruimte voor het stadsstrand zal menig Veenendaler als muziek in de oren klinken!

Labels

« Terug naar homepage