Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld

Foto Henk van Soestmaandag 30 oktober 2017

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 oktober de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Als ChristenUnie konden wij ons prima vinden in deze begroting, omdat daarin een aantal voorstellen van ons staan die financieel waren verwerkt. Ook belangrijke zaken die we samen met andere partijen goed vonden, zijn goedgekeurd. Belangrijkste voorstellen waren misschien wel dat de huishoudelijke hulp in 2018 niet duurder wordt en dat voor een goed onderhouden en veilige openbare ruimte de komende jaren weer meer geld te besteden is.

Gelukkig bloeit de economie weer wat op en zien we de uitkeringen van het Rijk weer stijgen. Er is dus meer financiële armslag.  Hieronder de onderwerpen waarvoor extra geld is vrijgemaakt en waarbij wij tijdens de behandeling van de Kadernota in juni 2017 initiatiefnemer waren.

  • Verbeteren van het onderhoudsniveau openbare ruimte. Voor de komende jaren met € 500.000,- tot € 700.000,- per jaar extra om Veenendaal er goed te laten uit zien.
  • Een toegankelijkheidsapp Digitale Informatieverstrekking t.b.v. de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen.

Mede ondersteund door ons de volgende voorstellen:

  • Stimuleren van de economie met € 90.000,- per jaar.
  • Tarief schoonmaakondersteuning is op € 10,- euro per uur gehouden.
  • Markeren betekenisvolle punten uit de Tweede Wereldoorlog (cultuurhistorische waarde).
  • Voor bestrijding georganiseerde en ondermijnende criminaliteit € 300.000,-.
  • Verhoging cultuurbudget € 200.000,- structureel en € 100.000,- voor 2018.
  • Om de plannen voor het stadstrand verder te realiseren is 1 miljoen extra van de grondwaarde afgeboekt.

Als u meer wilt weten, bekijk dan eens de gemeentelijke Kadernota en de Programmabegroting voor de jaren 2018-2021 op de website van de gemeente Veenendaal.

Labels
Gemeenteraad

« Terug naar homepage