Schulddienstverlening: een Bijbels idee

pexels-photo-417395zaterdag 14 oktober 2017

Afgelopen donderdag debatteerde we als raadscommissie over het beleidsplan schulddienstverlening 2018-2022. Voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp, omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat die groeit en waarvan de schulden gemiddeld genomen toenemen.

Schulddienstverlening sluit aan bij het Bijbelse idee dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen krijgen, net als bij het Bijbelse Jubeljaar. Het uitgangspunt voor onze fractie is dan ook dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Recent onderzoek heeft aangetoond dat hard sanctioneren een averechts effect heeft, dan helpt juist ontzorgen, begeleiden of soms zelf 'overnemen'. De gemeente, het Buget Advies Centrum (BAC) en de vrijwilligersorganisaties moeten dan ook naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren hoe zij vrij kunnen komen van een schuld of dreigende schuld.

Preventie en Nazorg

Onze fractie is geschrokken van de cijfers, waarbij een kleine 20% van onze bevolking risicovolle tot zelfs problematische schulden heeft. De ChristenUnie heeft daarom gevraagd meer nadruk te leggen op preventie en nazorg & het voorkomen van recidieven. We hebben de wethouder in dat kader opgeroepen om te leren van creatieve experimenten in andere steden waar goede resultaten geboekt zijn.

Vrijwilligersorganisaties

Dit beleidsplan staat of valt met de vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de schuldhulpverlening. Organisaties als Schuldhulpmaatje, Kerk en Minima, Hulpdienst In-Zicht en de diaconieën van kerken zetten zich dag in dag uit in voor deze kwetsbare groep. Tijdens de raadscommissie hebben we aan de wethouder gevraagd om de vrijwilligersorganisaties met raad en daad te steunen en de continuïteit van het werk te borgen.  

Tot slot

Tot slot hebben we aangegeven dat als het beleid vanaf 2019 meer geld gaat kosten, de ChristenUnie bereid is hier meer geld voor uit te trekken.

In de raad van 26 oktober zullen we tot besluitvorming overgaan van dit belangrijke onderwerp.

Labels

« Terug naar homepage