Het stadsstrand blijft!

Veenendaal centrum 5 mei 201714dinsdag 03 oktober 2017

In de gemeenteraad hebben we maandag 2 oktober gesproken over het stadsstrand. Het stadsstrand blijft een veelbesproken onderwerp in Veenendaal en dat is terecht. Want dat deze plek een meerwaarde voor het centrum van Veenendaal heeft, staat buiten kijf! De ChristenUnie wil zich inzetten voor behoud van het stadsstrand, maar niet per se in de huidige vorm. Afmaken van het winkelrondje en een kwalitatief goede omgeving van een stadsstrand is voor ons ook belangrijk.

De ChristenUnie heeft de motie van de SP die volledig behoud van het stadsstrand in de huidige vorm bepleitte niet gesteund. Waarom niet? We zitten nog midden in een proces dat ingezet is in mei van dit jaar. Daarbij hebben we als gemeenteraad het plan voor de Vitale Winkelstad vastgesteld. In dit plan is ruimte voor een vorm van het stadsstrand in een gehalveerde vorm. Ook loopt er nog een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van theater de Lampegiet naar de plek waar nu het stadsstrand is. De ChristenUnie ziet de meerwaarde van het stadsstrand, maar wil nu niet inbreken op recent genomen besluiten. De wethouder heeft in reactie op de motie ook toegezegd dat het stadsstrand waarschijnlijk voor meer dan de helft behouden kan worden.

Van diverse belanghebbenden hebben we gehoord dat zij goed begrijpen dat het huidige stadsstrand niet behouden kan worden in de huidige vorm en omvang. Als we eerlijk zijn is de huidige plek ook verre van mooi te noemen. Het is een mooi initiatief op een braakliggend bouwterrein met eromheen niet de meest fraaie gevels en wegen. Juist om die reden is het belangrijk dat het plan Vitale Winkelstad gevolgd wordt. Ook daarbij zijn nog diverse opties te bedenken voor het stadsstrand. Belangrijk is het afmaken van het winkelrondje langs de Brouwersgracht. Juist dan is er ook een mooi en levendig stadsstrand te realiseren.

Uiteindelijk zal blijken dat de onmin tussen de SP en de rest van de raad minder heftig is dan het lijkt. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat bij voltooiing van het winkelrondje in de Brouwersgracht een mooie plek beschikbaar is voor een goed en mooi stadsstrand waarmee het winkelcentrum versterkt wordt. Maar hier geldt wel de uitspraak die de Prediker al lang geleden deed: “voor alles is een tijd”. Laten we elkaar die tijd ook gunnen! Het eindresultaat is belangrijker dan de route ernaartoe!

Labels
Cultuur
Natuur en Milieu

« Terug naar homepage