Parkeerbeleid en parkeerexploitatie

2017-07-13 Veenendaal - locatie -104maandag 02 oktober 2017

Afgelopen donderdag werd er in de raad gesproken over het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie. Deze onderwerpen, en dan vooral het tweede, zijn de afgelopen jaren steeds onderwerp discussie geweest. Dat was dit jaar niet anders. Op het voorstel rond de parkeerexploitatie kwamen twee amendementen van de VVD. Een daarvan ging over het per minuut betalen in de gemeentelijke garages. Die hebben we mede ingediend.

Het parkeerbeleid kon op de volledige steun van de ChristenUnie rekenen. In het vernieuwde beleid is er 1 parkeerzone voor het hele centrum gemaakt. Mantelzorgers kunnen makkelijker aan een parkeervergunning komen. Het parkeerterrein aan de Duivenweide, bij theater de Lampegiet, wordt ontdaan van de slagbomen en wordt zo ook toegankelijk voor vergunninghouders in het centrum. Dat verlaagt de parkeerdruk in bijvoorbeeld de Achterkerkstraat. Er zijn dus vereenvoudigingen in het parkeerbeleid toegepast die de burger tegemoet gaan komen in de service rond parkeren in het centrum.

Bij de parkeerexploitatie was het enthousiasme iets minder. Met name het voorstel om in de gemeentelijke parkeergarages het per minuut betalen af te schaffen en over te gaan op betalen per blok van een half uur stuitte op weerstand van de ChristenUnie. Bij monde van Nelleke Bouwman hebben we jaren geleden gestreden voor het per minuut betalen en dan gaan we dit nu niet terugdraaien. Dit levert op korte termijn wel een minder klein tekort op dan in de plannen van het college. Waar de discussie in de raad vooral om draaide was het oplossen van het grote tekort dat er elk jaar weer is op de parkeerexploitatie. De bezetting van de parkeergarages loopt al jaren achter op de prognoses waarop de exploitatie is gebaseerd. Jaren geleden was onze toenmalige wethouder Henk van Soest al bezig met een loyaliteitssysteem voor de parkeerkosten in het centrum. Ondernemers kunnen dan meedoen in het dragen van de kosten door hun klanten korting te geven op het parkeerkaartje. Dit zou een goede oplossing zijn, maar tot op heden komen de ondernemers niet over de brug. Dit in tegenspraak tot meerdere positieve uitlatingen uit die hoek op dit gebied. Het spreken hierover brengt dus tot dusverre niets nieuws onder de zon. Een andere oplossing zou kunnen zitten in afwaardering van de garages. Maar dit mag volgens de regels van de fiscus en de mededingingsautoriteit niet zomaar. Als laatste redmiddel van de exploitatie zou de oplossing een forse verhoging van de tarieven zijn. Dit zien we als ChristenUnie niet zitten. We moeten gastvrij blijven richting bezoekers van ons winkelcentrum.

Het college gaat het loyaliteitssysteem en het afwaarderen van de parkeergarages verder onderzoeken de komende tijd. De ChristenUniefractie zal het parkeerdossier kritisch blijven volgen.

Labels
Gemeenteraad

« Terug naar homepage