Evaluatie koopzondag

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaaldonderdag 28 september 2017

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad na een lange discussie een amendement van de SP aangenomen over het toestaan van koopzondagen. Daarin werden koopzondagen gekoppeld aan buitenevenementen op zondag. Omdat er in Veenendaal 6 buitenevenementen op zondag zijn toegestaan, betekent dit in de praktijk dat de winkels in Veenendaal op maximaal 6 zondagen open mogen zijn.

In de afgelopen periode was dat dus ook aan de orde. Omdat de SP bij het amendement ook om een evaluatie na een jaar heeft gevraagd, werd in de commissievergadering van 19 september een evaluatieonderzoek over de koop zondag besproken. 

De voorliggende evaluatie toonde een beeld dat al langer bekend was, namelijk dat Veenendaal tot op het bot verdeeld is over winkelopening op zondag. 44% van de respondenten is voor, 44% is tegen en de overige 12% heeft geen mening. Afhankelijk of je voor bent of tegen kan je dit onderzoek in je eigen voordeel uitleggen. Verder stonden er wel bevindingen over omzet, maar niet over kosten. Er is wat te zeggen over de motivatie van het personeel en er is ook te lezen dat een groep werknemers zich min of meer gedwongen voelt te gaan werken als hun werkgever de winkel opent. Toch hebben we als ChristenUnie er voor gekozen om in de commissie bij de consultatie niet op dit soort details in te gaan. Wij hebben immers niet om dit onderzoek gevraagd. Wij hebben ook al ruim van tevoren aangegeven dat dit onderzoek ook niet tot verandering van ons standpunt zou leiden. Dat geldt overigens voor 9 van de 11 fracties in de gemeenteraad. De SP heeft gevraagd om het onderzoek en het CDA heeft verrassend genoeg aangekondigd in overleg met hun leden na te gaan denken over een mogelijk compromis waarbij de koopzondag wel hun goedkeuring kan wegdragen. Dit werd door velen een wende genoemd.

Die wende was aanleiding voor Lokaal Veenendaal om de ChristenUnie proberen over te halen tot het meedenken over een compromis. Pro Veenendaal vroeg de ChristenUnie of ze niet staan te huiveren bij dit alles. Onze reactie was dat wij verdrietig worden van deze mogelijke wende en dat men niet bij de ChristenUnie moet zijn om een nog grotere wende te realiseren. In oktober zal er een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal behandeld worden om de koopzondag in Veenendaal een structureel karakter te geven en wellicht qua frequentie uit te breiden.

De ChristenUnie blijft vasthouden aan een wekelijkse, collectieve, rustdag zoals onze God en Vader ons heeft gegund. Dat een meerderheid hier zeer waarschijnlijk anders over denkt, doet ons verdriet.

Labels

« Terug naar homepage