De kracht van de samenleving

Dienstbare samenlevingwoensdag 27 september 2017

‘Daar waar de samenleving complexer en dynamischer wordt, komt er weliswaar meer druk te staan op sociale verbanden en structuren, maar doen zich ook weer nieuwe mogelijkheden voor om verantwoordelijkheid te dragen vanuit die sociale verbanden en structuren.’

Dit citaat komt uit Dienstbare Samenleving, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Het Visie-document ‘De kracht van de samenleving’ deelt een aantal van de basiswaarden. Het gaat ervan uit dat de Veenendaalse samenleving aan het veranderen is, dat de uitdagingen in Veenendaal ervoor zorgen dat we het sociaal domein verder moeten hervormen en dat we nog niet klaar zijn met de transformatie, maar wel op het juiste spoor zitten. Natuurlijk valt er nog meer over te schrijven, maar neemt u van mij aan dat toekomstig beleid zonder deze visie ongeveer hetzelfde is als kunstgras watervelden zonder waterinstallatie.

Johan Blad
gemeenteraadslid

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage