Hoogspanningslijn ondergronds in Veenendaal. Is het haalbaar?

Afbeelding bij bijdrage Is het haalbaar over haalbaarheidsonderzoek verkabelingwoensdag 12 juli 2017

Gaat de 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal op termijn uit het gezichtsveld verdwijnen of niet? De ChristenUnie zet zich al meer dan tien jaar in om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. Het is wel een zaak van de lange adem. Maar we geven de moed niet op en blijven de zaken rondom de hoogspanningslijn actief volgen.

In Den Haag zijn jaren geleden concrete plannen ontwikkeld die het ondergronds aanbrengen mogelijk kunnen maken. De financiering komt voor een deel bij het Rijk en voor een heel groot deel bij de gemeente te liggen. Daarnaast wordt nog een deel omgeslagen over de energierekening van iedere inwoner van Nederland. De ChristenUnie wil dat de Provincie Utrecht meedoet in de cofinanciering vanwege het gezamenlijke belang. Echter de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie, waar het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijnen onderdeel van is, moet wachten tot de formatie in De Haag is afgerond. Na de behandeling van deze Wet Voortgang Energietransitie in de Tweede en Eerste Kamer is pas duidelijk welke concrete mogelijkheden er zijn voor de gemeenten die de hoogspanningslijnen ondergronds willen aanbrengen.

In het verslag van het eerste onderzoek Business case uit 2015 staat vermeld dat de verkabeling in Veenendaal haalbaar is. Maar ook dat het complex is. In verhouding tot het door het Rijk gehanteerde gemiddelde prijs per kilometer zal het voor Veenendaal relatief duur uitpakken.

Het op termijn ondergronds brengen van hoogspanningslijn vraagt dus een blijvende actieve rol van de gemeente Veenendaal. Als ChristenUnie hebben wij in goede samenwerking met D66 een voorstel voorbereid t.b.v. de raadsvergadering van 3 juli. Wij vinden dat de volgende stap moet worden gezet om de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat, mocht er gekozen worden voor verkabeling, Veenendaal voorloopt ten opzichte van de andere gemeenten. Bij de prioritering door het Rijk is de kans hiermee groter dat Veenendaal ook als een van de eerste aan de beurt is.

Met 27 stemmen voor is tijdens de raadsvergadering op 3 juli het amendement aangenomen waarin we het college hebben verzocht om de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek voor te bereiden.

Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

« Terug naar homepage