Minder afval begint bij de voordeur

printed-matter-2405497_1920donderdag 06 juli 2017

De ChristenUnie wil een groene partij zijn. Dat laten we zien als het gaat om openbare ruimte en ook als het gaat om duurzame keuzes.

Bij de Kadernota hebben we daarom een motie ingediend die tot doel heeft dat ongeadresseerd drukwerk wordt teruggedrongen. Nu is het zo dat veel mensen de reclamefolders ongelezen bij het oud papier gooien. Per jaar kan dat oplopen tot 34 kilo per adres (en dat zijn er ruim 25.000 in Veenendaal).

De gemeente Veenendaal wil inzetten op beperking van afval als onderdeel van een duurzaam, milieubewust en toekomstgericht beleid. Daarom hebben wij het college verzocht om onderzoek te doen hoe die hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk kan worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld door middel van een opt-in systeem, een systeem waarbij folders alleen maar bezorgd mogen worden als er een Ja-Ja sticker op de brievenbus zit.

Daarnaast heeft onze fractie een motie van de SGP mede ingediend die er op gericht is om te stimuleren dat op scholen en in het gemeentehuis meer aandacht komt voor afvalscheiding.

Beide moties zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Labels
Natuur en Milieu

« Terug naar homepage