Het plakken is verleden tijd

Afbeelding bij bijdrage voor de website Posters plakken verleden tijddonderdag 06 juli 2017

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingsborden, met daarop geplakt de verkiezingsposters, uit het straatbeeld verdwenen. Wat ons betreft is het plakken van posters voor iedereen het allerlaatst geweest ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.
Geen gezeul meer met ladders en plak-emmers om de partijposters op 21 verkiezingsborden die verspreid over Veenendaal staan, te plakken. Geen ordinaire vertoning meer op de borden vanwege posters die over elkaar heen zijn geplakt.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 op 3 juli hebben wij als ChristenUnie het voorstel gedaan om op een professionele manier de verkiezingsposters te tonen. Met als overwegingen:

  • dat de huidige verkiezingsborden te klein zijn voor de hoeveelheid aan te brengen verkiezingsposters
  • de verkiezingsborden niet meer van deze tijd zijn en qua uitstraling te wensen over laten
  • tegenwoordig mooie alternatieven zijn voor de verkiezingsborden
  • de nieuwe generatie verkiezingsborden een professionele uitstraling zullen geven aan Veenendaal als ICT-stad
  • besparing van kosten kan worden bewerkstelligd
  • werkzaamheden voor wijkbeheer en voor alle plakkers dan verleden tijd zijn

Middels een motie hebben wij een verzoek gedaan aan het college:

  • om de kosten inzichtelijk te maken voor het onderhoud, schoonmaken, het opzetten en afbreken van de huidige 21 verkiezingsborden
  • na te gaan welke kosten er zijn verbonden om door middel van een meerjarig contract minimaal 12 hoogwaardige mobiele verkiezingsborden te laten plaatsen op goede zichtlocaties
  • en uiterlijk begin oktober 2017 een besluit te nemen en de raad hierover te informeren

De motie is unaniem aangenomen, alle raadsleden vinden dit een goed idee!
Met ladder en plak-emmer op pad om posters te plakken op 21 verkiezingsborden is verleden tijd.

Labels
Gemeenteraad
Verkiezingen

« Terug naar homepage