Meer bekendheid voor landelijk meldpunt loverboys

Afbeelding bij bijdrage voor de website over landelijk meldpunt loverboyswoensdag 05 juli 2017

Bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft de raad een motie van de ChristenUnie aangenomen om het landelijk meldpunt loverboys beter onder de aandacht te brengen bij jongeren en andere belanghebbenden.

Helaas komt het voor dat ook in Veenendaal meisje en jongens, vaak nog schoolgaand, worden benaderd en ingepalmd door zogenaamde loverboys.  Daardoor komen deze meisjes en jongens ongewild in een circuit terecht van seksueel misbruik en prostitutie.
Deze slachtoffers van loverboys, maar ook hun ouders of verzorgers durven zich vaak niet te melden bij de vertrouwenspersoon die de scholen veelal hebben.  En dat uit schaamte voor de omgeving.

In januari van dit jaar is er een landelijk meldpunt loverboys opgestart waarachter veel hulporganisaties zich verenigd hebben om hulp te kunnen verlenen. 

Wij hebben het college verzocht om via de gemeentelijke website, de Gemeentepagina in de Rijnpost, in het reguliere overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin en ook op de scholen het landelijk meldpunt loverboys voortdurend onder de aandacht te brengen ten behoeve van jongeren, ouders en verzorgenden.

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage