Boter bij de vis

ChristenUnie Veenendaal maart 2017 25zaterdag 01 juli 2017

De raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft wederom gezorgd voor een verrassing. Vrijwilligersorganisaties die op omvallen stonden trokken aan de bel en de raad mocht hen voor het tweede achtereenvolgend jaar te hulp schieten.

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn, er was wederom wat onrust over het voortbestaan van twee vrijwilligersorganisaties Present en Netwerk voor Jou. Dat deze organisaties goed werk doen en dat ze passen in een participatiesamenleving, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Dat de organisaties een jaar geleden op hetzelfde punt leken te staan en dat er toen een oplossing gevonden leek te zijn, is bij de meesten van u ook bekend. En toch? En toch leek de praktijk weerbarstig. De organisaties hebben in het eerste jaar een betaling gekregen om het hoofd boven water te houden. Na het eerste jaar is het geld dat bestemd was voor de vrijwilligersorganisaties onder beheer van de toekomstagenda geplaatst. In deze toekomstagenda was het de bedoeling dat de organisaties samen zouden komen tot een verdeling van het geld. Tot een heldere verdeling en hernieuwde uitbetaling is het echter niet gekomen.

De organisaties trokken wederom aan de bel en zo kwam het dat er in de raadsvergadering van 22 juni eerst vragen gesteld zijn, die vervolgens niet voldoende beantwoord werden. Vervolgens werd er een motie ingediend om vrijwilligersorganisaties die in het transformatieproces dreigen om te vallen financieel overeind te houden. Gelukkig is deze motie raadsbreed aangenomen en kunnen we zeggen dat de volledige raad achter onze vrijwilligersorganisaties is gaan staan.

Misschien zeggen de woorden die de heer Oolbekkink van stichting Present in de Veenendaalse krant liet optekenen wel voldoende: “Er werd wel meegedacht, er was wel wil tot samenwerking, maar er werd geen boter bij de vis geleverd.” We hopen dat met deze impuls de raad van Veenendaal de aanzet heeft gegeven om wel de boter bij de vis te leveren en de vrijwilligersorganisaties overeind te houden, zodat zij door kunnen gaan met hun schitterende werk.  

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage