Veenendaal, schoon, heel en veilig

Dick_Nieuwwoensdag 28 juni 2017

Wie wil niet wonen en werken in een straat die goed bijgehouden wordt? Waar de weg veilig is en het openbare groen er keurig verzorgd uitziet? U en ik toch?

Daarom heeft de ChristenUnie op donderdag  22 juni in de raadsvergadering voorgesteld om hiervoor extra geld uit te trekken. Om hiermee een einde te maken aan de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren in het beheer van de openbare ruimte. 
Gelukkig hebben wij, samen met een aantal fracties, het tij enigszins kunnen keren door een eenmalige forse verhoging van het budget voor 2018.  Helaas heeft een meerderheid van de raad niet ingestemd om dit voor de komende jaren structureel te gaan doen.  Maar bij de kadernota gaan we opnieuw inzetten op een beter kwaliteitsniveau voor de komende jaren, met als doel: Veenendaal schoon, heel en veilig. 

Bij de behandeling kadernota 2018-2021 op 3 juli a.s. wordt het beleid voor de komende jaren bepaald en het geld verdeeld. Voor onze fractie is in dat beleid belangrijk dat burgers van de overheid mogen verlangen dat zij recht doet door zowel landelijke als gemeentelijke regelgeving rechtvaardig en ruimhartig toe te passen. Maar ook recht handhaaft en zo nodig optreed als burgers zich niet houden aan spelregels, die we met elkaar hebben afgesproken.  Op deze wijze kan de Bijbelse opdracht ‘zoek vrede voor de stad’ invulling worden gegeven . Alleen door eerlijk en rechtvaardig met elkaar om te gaan kan deze vrede, deze rust, dit welbevinden, voor alle inwoners worden bereikt.

Bij de behandeling van de kadernota zullen wij ook aandacht vragen voor problemen rond loverboys, de inzet van digitale verkiezingsborden, het toegankelijk houden van  zorgvoorzieningen in het sociale domein, informatie over toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes en meer bekendheid voor de Valleihopper.

Dick Roodbeen
Fractievoorzitter ChristenUnie

Labels
Gemeenteraad
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

« Terug naar homepage