Extra geld voor projecten zorg en ondersteuning

pexels-photo-339620maandag 29 mei 2017

Vorig jaar nam de ChristenUnie het initiatief voor een motie waarin werd gevraagd om projecten die de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk. Nadat de motie unaniem werd gesteund, werd in de gemeenteraad van 22 mei gesproken over het voorstel van het college.

Daarin wordt voorgesteld om maximaal 1 miljoen euro te investeren in onder meer zorg rond personen met verward gedrag, kwetsbare jongeren, dementiezorg en het aanpakken van armoede. Maar ook zaken als coördinatie en effectmonitoring werden als project voorgesteld. De discussie ging vooral over de vraag of die laatstgenoemde zaken ook project zijn of dat het tot de basistaken van de gemeente behoort.

De conclusie van de ChristenUnie was dat er de afgelopen jaren terecht prioriteit is gegeven de continuïteit van de zorgverlening. Daardoor zijn echter enkele andere taken blijven liggen. Het is goed dat met projecten gericht op de bedrijfsvoering nu een inhaalslag wordt gemaakt. We konden het voorstel dus voluit steunen en zijn blij met deze extra investering.

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage