ALV 20:00 uur

ALV ChristenUnie Veenendaal 8 mei 20173maandag 25 september 2017 19:30

Tijdens deze algemene ledenvergadering zal o.a. de concept kieslijst aan de leden worden voorgelegd ter vaststelling.

Deze avond is er ook een interactief deel om uw input te verkrijgen voor het schrijven van het concept verkiezingsprogramma.

Leden ontvangen de bijbehorende stukken per mail.

Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal (Taveerne, bij binnenkomst links voor de bar langs)

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de ledenvergadering op D.V. 25 september 2017 om 20:00 uur in de Basiliek, te Veenendaal. Op deze ALV zal onder ander de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 worden vastgesteld en zal ondergetekende (voorlopig) afscheid nemen als bestuursvoorzitter vanwege het feit dat hij André Groenewegen per 28 september 2017 in de gemeenteraad zal opvolgen.

Voor de overige agendapunten verwijs ik u graag naar ​onderstaande agenda.

Namens het bestuur,

Joas Duister
Voorzitter ChristenUnie Veenendaal

AANMELDEN

Om een goede inschatting te kunnen maken voor de ruimte en catering vragen we u vriendelijk om door te geven of u wel of niet van plan bent om te komen via https://goo.gl/forms/UocsFppmEZto7Dh72

AGENDA

19.45 uur - Inloop
20.00 uur - Start ALV

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestuursmededelingen
 4. Vaststellen verslag ALV 8 mei 2017
 5. Afscheid van André Groenewegen als raadslid
 6. Actuele, politieke ontwikkelingen door Dick Roodbeen en Engbert Stroobosscher
 7. Vaststellen begroting 2018
 8. Vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
  1. Toelichting rapportage selectiecommissie
  2. Toelichting bestuursvoorstel kandidatenlijst
  3. Vaststellen kandidatenlijst
 9. Inbreng leden t.b.v. het verkiezingsprogramma
 10. Bestuurswisselingen
  1. Aftreden van Joas Duister als voorzitter
  2. Benoeming van Gijsbert Juffer als voorzitter a.i.
 11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 12. Sluiting

Van harte welkom op deze avond!

« Terug

Reacties op 'ALV 20:00 uur'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.