ChristenUnie Veenendaal kiest Engbert Stroobosscher als lijsttrekker

Engbert Stroobosscher 5 mei 201733maandag 08 mei 2017

VEENENDAAL – Engbert Stroobosscher is door de leden van de ChristenUnie in Veenendaal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

“We hebben in Engbert een ervaren politicus die in de afgelopen jaren bewezen heeft een goede netwerker te zijn. Hij weet mensen in de samenleving en in het gemeentehuis met elkaar te verbinden. Juist ook afgelopen jaar heeft hij zijn verantwoordelijkheid voor de bestuurbaarheid van Veenendaal genomen toen hij wethouder werd in het nieuwe college. We zijn blij dat hij de politieke kar wil trekken de komende maanden.”, aldus voorzitter Joas Duister. 

Engbert Stroobosscher (48) is sinds 2002 actief binnen de ChristenUnie Veenendaal. In 2010 werd hij raadslid om vervolgens in 2014 fractievoorzitter te worden. Sinds december 2016 is hij wethouder in Veenendaal en in die hoedanigheid o.a. verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, sport, Winkelstad Veenendaal en de hoogspanningslijn.

Engbert woont al ruim 18 jaar in Veenendaal met zijn gezin: zijn vrouw Monique en hun 2 dochters en zoon. Ze zijn lid van de Baptistengemeente in Veenendaal.
Engbert: “Ik ben de politiek in gegaan om uitvoering te geven aan de Bijbelse opdracht een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Vanuit die opdracht wil ik de Veenendaalse samenleving dienen met mijn juridische achtergrond, mijn ervaring in het bedrijfsleven en de overheid.”

MENSEN VERBINDEN

In de afgelopen jaren heeft hij samen met de fractie van de ChristenUnie diverse succesvolle initiatieven ontplooit. Van het –helaas tijdelijk- gratis parkeren op zaterdag tot het verbeteren van de veiligheid rond de kruising van het fietspad met De Monding.
Op sociaal gebied en in de zorg hebben we diverse organisaties met elkaar verbonden door het kerkenonderzoek en het daaropvolgende kerkendebat. 

ONDERWIJS EN ZORG

Nu het financieel weer beter gaat met Nederland willen we de komende jaren vooral elke kans benutten om dit ook te laten merken in de portemonnee van de inwoners van Veenendaal. We willen Veenendaal niet alleen nu aantrekkelijk maken voor de inwoners en de regio, maar ook naar de toekomst bouwen aan een Veenendaal voor onze kinderen. We zullen ons sterk maken voor kwalitatief goed onderwijs in goede en duurzame gebouwen.
De zorg is een thema wat ons allemaal raakt. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg of ouderenzorg. We willen een efficiënte zorgverlening in Veenendaal. Alle zorgmedewerkers doen ontzettend goed hun best, maar in de praktische uitvoering komen de nodige opmerkingen naar voren. De regelgeving en betrokkenheid van meerdere instanties moet beter op elkaar afgestemd worden. 

VEILIGHEID

Elke inbraak, elke fietsdiefstal, elke bedreiging en elke vorm van criminaliteit is er 1 teveel. We zetten in op een veilig Veenendaal voor iedereen. Dat vraagt om goede afstemming tussen politiek, hulpdiensten, opsporingambtenaren en particuliere beveiligingsbedrijven.
Maar bovenal is het van belang om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek te laten zijn. Niet spreken over elkaar, maar met elkaar.
De ChristenUnie vindt dat er stevig ingegrepen moet worden daar waar praten niet meer helpt. 

ENERGIENEUTRAAL

Een voortdurende inspanning is het ondergronds krijgen van de hoogspanning in Veenendaal. Dit hangt nauw samen met de visie op de duurzaamheid voor Veenendaal. Het initiatief om Veenendaal in 2035 energieneutraal te laten zijn, hebben we dan ook van harte gesteund.
Maar duurzaamheid gaat ook verder dan zonnepanelen en gescheiden afvalinzameling. Het vereist ook een verantwoord omgaan met de natuur in en om Veenendaal. Groen in de wijken wat goed onderhouden wordt en veilig toegankelijk is voor iedereen. 

VISIE OP VEENENDAAL

Op dit moment is er een visie voor Veenendaal in ontwikkeling: Veenendaal in 2040. Onze visie voor Veenendaal is een veilige omgeving waar iedereen meetelt, met toekomst voor de volgende generaties. Nu en in de toekomst.
Dat vraagt om een Veenendaal waar het prettig wonen en werken is. Een Veenendaal waar ruimte is voor ondernemers op bedrijventerreinen en in het centrum. Een aantrekkelijk centrum met een goede bereikbaarheid voor fietsers en automobilisten uit de regio.
En als het gaat over de toekomst van onze kinderen, dan is goede ruimte om te sporten in Veenendaal van levensbelang. Sport verbroedert! 

VEENENDAAL VERBINDEN!

Engbert Stroobosscher: “Ik wil als lijsstrekker voortzetten wat ik in de afgelopen jaren al in gang heb mogen zetten. Verbinding zoeken tussen bevolkingsgroepen, verbonden met de regio, verbondenheid tussen verschillende instanties om zo optimaal ten dienste te zijn voor de inwoners van Veenendaal.
En dat vanuit een duidelijk Christelijk profiel. Het mooiste compliment uit de afgelopen periode was misschien wel: “Ik ben weliswaar geen Christen maar stem wel ChristenUnie omdat het een partij is waar men ergens voor staat. Een ChristenUnie politicus is betrouwbaar!” In dat vertrouwen en in afhankelijkheid van God gaan we vol vertrouwen de komende campagne in.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden