Kermis op zondag versus de koopzondag

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaalzaterdag 15 april 2017

De koopzondag, een beladen onderwerp dat door een ieder in de raad en daarbuiten ook belangrijk wordt gevonden, wat je mening er ook over is. De mening van de ChristenUnie in dezen mag als bekend beschouwd worden en die wil ik hier in de raadvergadering d.d. 12 april herhalen: wij gunnen iedereen een collectieve rustdag. Dat dit sinds jaar en dag de zondag is in onze samenleving heeft te maken met het vieren van de opstandingsdag van Jezus Christus onze Heer en Heiland. In deze stille week, die overigens met deze raadsvergadering minder stil is geworden, leven we toe naar het vieren van Pasen aanstaande zondag. De zondag als collectieve rustdag is ons zeer dierbaar en daarmee zijn wij tegen winkelopening op zondag.

Op maximaal zes zondagen waarop er evenementen zijn, mag er een koopzondag worden gehouden. In de evenementenkalender 2017, een breed verspreid document, staat klip en klaar dat de kermis  2 zondagen beslaat.  En dus volgens de door de raad vastgestelde spelregels zijn dit twee evenementzondagen. Ook in het goede memo van het college van 10 april is te lezen dat Winkelstad Veenendaal op de hoogte was van de regels, die de raad vastgesteld heeft. En dan is het zeer bijzonder dat Stichting Winkelstad Veenendaal, maar ook verschillende fracties in deze raad, er vanuit gaan dat hier sprake is van slechts 1 evenementenzondag. Dat is dus onjuist.

Voorzitter, de regels rond evenementen en koopzondagen, zoals besloten op 23 juni 2016 in deze raad, zijn volgens de ChristenUnie door het college prima toegepast. Daar willen wij niet aan tornen. Het zou ook een slecht voorbeeld zijn richting onze burgers dat we regels gaan veranderen, omdat dit beter uit zou komen voor het houden van koopzondagen. Burgers moeten zich aan allerhande regels houden, dat moet de gemeente ook doen. En gelukkig doet de gemeente dat, ook al zijn daar anderen niet blij mee.

Twee moties om ter bewerkstelligen dat er afgeweken mag worden van de afgesproken regels rond de koopzondagen hebben geen meerderheid van de raad gekregen. Met tegenstem van de fracties van ChristenUnie, SGP, CDA en de SP werden de beide moties verworpen.

(verkorte versie raadsbijdrage van Willem van Braak)

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden