ICT-Centrum Veenendaal

Sannywoensdag 05 april 2017

Op 30 maart jl. werd in de raadsvergadering gesproken over het rekenkamerrapport t.a.v. het ICT-Centrum.
De Rekenkamercommissie Veenendaal is in 2016 een onderzoek gestart naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum.

In het onderzoeksrapport concludeert de Rekenkamercommissie dat de gemeente de profilering heeft waargemaakt. Binnen de regio FoodValley is de gemeente bekend als ICT-Centrum en ook het gewenste aantal ICT-arbeidsplaatsen is bereikt. Tegelijkertijd wordt de kanttekening gemaakt dat de ambitie groot is, maar dat er geen eenduidig beeld is van wat de ICT-campus zou moeten zijn. Een animatie van het rekenkameronderzoek treft u hier aan:

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons een bevestiging van onze eigen waarneming. Enige jaren geleden is er beleid uitgedacht t.a.v. de start van een ICT-campus en een startbudget beschikbaar gesteld. Wij hebben dit destijds gesteund omdat wij als ChristenUnie het idee ondersteunen en het graag een kans willen geven. Het beleid was goed. We zijn echter al vijf jaar bezig en tot nu toe blijven de concrete resultaten uit. Dit wordt wellicht mede veroorzaakt doordat er bij betrokken partijen geen eensluidend beeld is over wat een ICT-campus inhoudt. We wachten dan ook graag de evaluatie af die in juni aan de raad gepresenteerd zal worden.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden