Oproep tot voorbede

Oude kerk Veenendaalmaandag 06 maart 2017

In verband met de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 heeft de ChristenUnie Veenendaal aan de predikanten en voorgangers in Veenendaal een verzoek voorgelegd, namelijk de oproep tot voorbede voor de komende landelijke verkiezingen.

Wat wordt de uitslag op 15 maart? Welk kabinet zal er gevormd gaan worden? Wat worden de gevolgen voor de gemeente Veenendaal? We hopen en bidden van harte, dat de christelijke politiek in Nederland een duidelijke stem mag krijgen. 

In de Bijbel staat een krachtige oproep om voor de overheid te bidden;
‘Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoog geplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.’ (1 Tim. 2:1-4) 

Met de voorbede zullen wij ons zeer gesteund weten!

« Terug