Het hoogste punt van het Ontmoetingshuis bereikt!

Afbeelding 2 bijdrage Willem van Braak Hoogste puntmaandag 27 februari 2017

Onze fractieleden Dick Roodbeen, Henk van Soest en Willem van Braak waren vrijdag 17 februari aanwezig bij de viering van het hoogste punt van de uitbreiding van het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.

In december 2015 is in de gemeenteraad een amendement van onze fractie, geïnitieerd door Willem van Braak, aangenomen waardoor niet alleen de tweede fase van het Ontmoetingshuis gebouwd wordt, maar ook direct de derde fase. Er is voor de scholen in het Ontmoetingshuis al langere tijd sprake van ruimtetekort. Met de bouw van de tweede fase zou dit opgelost moeten zijn, maar de leerlingenprognoses en de ervaringen uit het verleden in nieuwbouwwijken wezen onzes inziens uit dat het ruimtetekort binnen een jaar na de bouw van de tweede fase weer zou ontstaan. Daarom is er besloten gelijk door te pakken en de derde fase ook te bouwen. Buiten het oplossen van het ruimtetekort voor langere tijd levert dit besluit ook financiële voordelen op.  Niet alleen de scholen in het Ontmoetingshuis zullen meer ruimte krijgen, ook andere gebruikers zoals de Hervormde kerk en de Bethelkerk zullen nu meer ruimte krijgen in de multifunctionele ruimtes buiten de onderwijstorens.

Het is mooi om te zien dat een besluit in de gemeenteraad nu tot een concreet resultaat komt! De ChristenUnie wenst alle gebruikers van het Ontmoetingshuis een goede tijd toe waarin een blij vooruitzicht werkelijkheid zal worden!

« Terug