Evaluatie koopzondagen Veenendaal

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaalvrijdag 17 februari 2017

In de commissievergadering van 14 februari 2017 is door het college de vraag gesteld of het voorgestelde onderzoek om de koopzondagen te evalueren aan onze wensen voldoet. Dit onderzoek geeft veel aandacht aan het winkelpersoneel. Wij willen in het onderzoek de vraag toevoegen of het winkelpersoneel wel of geen druk van de werkgever ondervindt bij het geven van hun mening. Wij hebben daar vorig jaar al onze ongerustheid over uitgesproken. De SP vindt dit met ons een goede aanvulling voor de vragenlijst.

Dit onderzoek zal de basis zijn voor de evaluatie in de raad. Na bespreking in de raad zal er besloten worden tot een verruiming van de koopzondag of handhaving van het huidige aantal. Terugdraaien van het aantal koopzondagen lijkt een gepasseerd station. Als ChristenUnie zullen we de raad blijven oproepen om de zondag te zien als een collectieve rustdag.

Waarom een onderzoek?

Een onderzoek om de koopzondagen te evalueren is noodzakelijk, omdat de gemeenteraad op 23 juni 2016, met een amendement van de SP, heeft besloten het draagvlak voor de koopzondag onder ondernemers en winkelpersoneel te meten. Als ChristenUnie hebben wij destijds niet ingestemd met dit amendement, omdat wij om principiële en praktische redenen van mening zijn en blijven dat een koopzondag moet worden afgewezen. 

Breder onderzoeken

Daarnaast zijn wij ook van mening, in tegenstelling tot het onderzoeksbureau, dat ook aan inwoners van omliggende gemeenten gevraagd moet worden naar hun mening over de koopzondag in Veenendaal. Dat kan telefonisch, maar ook d.m.v. een onderzoek onder het winkelend publiek.

De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in september dit jaar bekend zijn. Daarna zal er een bespreking plaatsvinden in de raadsvergadering. 

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden