Verlenging succesvolle proef gratis parkeren mag niet van rechter

Parkeertarievenwoensdag 15 februari 2017

Op dinsdag 7 februari jl. heeft de rechter uitgesproken dat het besluit van de gemeenteraad, genomen op 22 december 2016, inzake de verlenging van de proef voor het gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages, per 18 februari 2017 moet worden opgeschort. Deze uitspraak kwam na het aanspannen van een rechtszaak door Q-park. De gemeente had een duidelijke reden om het gratis parkeren in parkeergarages te verlengen tot 1 juli 2017. Namelijk dat het draagvlak bij ondernemers zou verdwijnen om tot een alternatief plan te komen als het gratis parkeren op zaterdag zou stoppen per 1 januari 2017. De rechter heeft dit als onvoldoende beoordeeld. Dit terwijl de rechter in haar uitspraak vervolgens zegt: “wel valt in te zien dat ondernemers en bezoekers van de binnenstad/winkelcentrum gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages op prijs stellen.” In het belang van een vitale winkelstad betreurt de fractie van de ChristenUnie het besluit van de rechter, maar zal deze uiteraard respecteren.

Eind 2015 heeft de ChristenUniefractie in de raad het initiatief genomen om wat te gaan doen aan de toenemende leegstand in het winkelcentrum. Er moest wat gebeuren om het tij te keren en te zorgen voor een goede boost voor het winkelcentrum. Wij zijn met een plan gekomen in de vorm van gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke garages. Dit plan, met een proef van een jaar, is in de gemeenteraad in 2015 uitgebreid behandeld en aangenomen. Eind 2016 is besloten om de proef met een half jaar te verlengen.

Er moet nog een officiële evaluatie van de proef gratis parkeren komen, maar in de afgelopen tijd is er wel een onderzoek gedaan naar de effecten van dit gratis parkeren op de bezoekersaantallen in het winkelcentrum en de omzetontwikkeling van de ondernemers in het centrum. Daar zijn zeer positieve resultaten uit naar voren gekomen! De gemeentelijke parkeergarages staan elke zaterdag nagenoeg vol, maar nog belangrijker: veel ondernemers geven aan de positieve effecten van het gratis parkeren te merken. Er zijn omzetstijgingen van 10% en daarboven gerealiseerd in 2016. Dit ligt veel hoger dan de omzetstijgingen die elders, door de aantrekkende economie, worden gerealiseerd. Ondernemers en bezoekers zijn zeer enthousiast over de proef. Dit hebben diverse ondernemers, ook door inspraak in de commissievergadering van december 2016, kenbaar gemaakt.

Hoe nu verder? Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van ons winkelcentrum. In de gemeenteraad wordt binnenkort gesproken over het actieplan voor een vitaal winkelcentrum. Daarbij is de insteek dat alle belanghebbenden in het winkelcentrum met elkaar tot een gezamenlijk gedragen actieplan komen. Gratis parkeren, dan wel in ieder geval goedkoper parkeren, is daarbij een belangrijk onderwerp. Stichting Winkelstad Veenendaal heeft uitgesproken dat er onder ondernemers de bereidwilligheid bestaat om tot een gezamenlijk plan te komen rond het parkeren, waarbij zij in een of andere vorm bereid zijn een bijdrage te leveren in de bekostiging. Te hopen is dat het stopzetten van het gratis parkeren door de rechter hen nog steeds positief gestemd houdt om mee te doen.

Gratis parkeren in de gemeentelijke garages is helaas nu dus vooralsnog van de baan. Maar de ChristenUnie roept alle belanghebbenden in het winkelcentrum op om snel zaken met elkaar te doen door de positieve uitkomsten van de proef om te zetten in een structureel plan. En daar waar de ondernemers en pandeigenaren gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren aan het betaalbaar houden van het parkeren, zal dit uiteraard ook betekenen dat de gemeente Veenendaal hier haar verantwoordelijkheid neemt. We blijven met elkaar werken aan een vitale winkelstad waarbij de positieve resultaten van het gratis parkeren op de zaterdag zeker zullen worden betrokken.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden