Foutieve berekening eigen bijdrage snel herstellen

Arjan Koertswoensdag 01 februari 2017

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning fors te verlagen. De gemeente informeerde zorggebruikers per brief over dit besluit. In de brief werd verwezen naar de website van het CAK waarop de persoonlijke eigen bijdrage kan worden berekend. Deze website blijkt een verkeerde berekening weer te geven, waardoor de eigen bijdrage alsnog hoog lijkt uit te vallen.

Bij de ChristenUnie komen inmiddels signalen binnen van mensen die op basis van deze foutieve berekening afzien van noodzakelijke zorg. De eigen bijdrage die wordt getoond is hoger dan het maximum waartoe de gemeenteraad besloot. Daarom hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Onze vragen zijn:

  1. Heeft u tijdig de juiste parameters doorgegeven aan het CAK voor de WMO eigen bijdrage in 2017?
  2. Bent u ervan op de hoogte dat de website van het CAK geen gemeente specifieke informatie verstrekt? Dus uitgaat van de landelijke parameters in plaats van de voor Veenendaal geldende aangepaste parameters.
  3. Bent u het met ons eens dat in de brief van de gemeente december 2016 daardoor feitelijk is verwezen naar onjuiste informatie?
  4. Bent u het met ons eens dat de betrokken inwoners alsnog per omgaande een juiste berekening moeten ontvangen?
  5. Welke rol speelt het Wmo loket bij het verstrekken van juiste informatie over de eigen bijdrage? Waren zij op de hoogte van de onjuistheid van de gegevens op de website van het CAK? En zijn zij bereid en in staat wel een juiste berekening te maken van een individuele eigen bijdrage indien een inwoner dit wenst?
  6. Bent u bereid om inwoners die om reden van verkeerde informatie hebben afgezien van zorg, te compenseren? En dit op de eerstkomende informatiepagina van de Veenendaalse Krant duidelijk aan te geven.

Wij wachten de reactie van het college af. We gaan er vanuit dat het college snel reageert.

Arjan Koerts

« Terug