ALV

maandag 28 mei 2018 19:30

Algemene ledenvergadering voor het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017.

Start 19.30 uur

Locatie: Onder Ons, Fluitersstraat, 3901 DD Veenendaal

Let op: Betaald parkeren tot 20.00 uur!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 11 december 2017 - download
 4. Mededelingen bestuur
 5. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
 6. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
  1. Verslag van de kascommissie
 7. Evaluatie proces gemeenteraadsverkiezingen 2018
 8. Evaluatie Kern Campagne Team gemeenteraadsverkiezingen 2018
  1. Activiteiten
  2. Financieel verslag
  3. Voorstel vorming permanent campagneteam
 9. Bedanken vertrekkende raadsleden
 10. Politieke beschouwingen
 11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 12. Sluiting

« Terug

Reacties op 'ALV'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.