Veenendaal goed vertegenwoordigd op het landelijk congres

najaarscongres 2019.jpgdonderdag 28 november 2019

Op zaterdag 23 november werd in het Beatrixtheater in Utrecht het landelijke Partijcongres van de ChristenUnie georganiseerd. Namens de ChristenUniefractie Veenendaal waren Tineke Bette, Sanny Brunekreeft en Willem van Braak aanwezig en namens het bestuur Hans Riepma. Diverse individuele leden uit Veenendaal waren ook aanwezig waarmee onze kiesvereniging goed vertegenwoordigd was.

Tijdens het ochtendprogramma heeft landelijk voorzitter Piet Adema een in memoriam gehouden vanwege Martine Vonk die recent is overleden. Zij heeft veel voor de ChristenUnie betekend en zal gemist worden. Er was een indrukwekkende overdenking  van Bettelies Westerbeek, buurtpastor en kerkpionier voor 'Geloven in Moerwijk' in Den Haag. Bij het afscheid van Roel Kuiper, hij was twaalf jaar lid van de Eerste Kamer, zijn lovende woorden gesproken vanwege zijn grote inzet voor de ChristenUnie. Tijdens het bankgesprek werd met onder andere Roger van Boxtel en Herman Tjeenk Willink gesproken over de problemen van doorgeschoten privatiseringen sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. De conclusie van dit gesprek was dat de sociale verbanden die we zijn kwijtgeraakt door de verregaande ontkerkelijking en het individualisme vragen om nieuwe verbindingen in de samenleving. Het thema van het congres “Samenleven met aandacht” kwam hiermee goed tot zijn recht.

Onze politiek leider Gert Jan Segers hield zijn traditionele speech waarin hij ons meenam langs vele onderwerpen die de ChristenUnie aan het hart gaan, zoals de stikstofcrisis, tekorten in het onderwijs en de zorg en een eerlijker belastingstelsel. Hij hield ons voor dat al wie leven uit de Hoop mogen dromen.

Na de lunchpauze was er een interview met Carola Schouten, minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, over alles wat haar momenteel bezighoudt. Zij is de verantwoordelijke minister voor het stikstofbeleid en vanzelfsprekend is dat momenteel een zware taak. Met een staande ovatie hebben de congresgangers haar een hart onder de riem gestoken. Daarna volgde een terugblik op de provinciale, waterschaps- en Europese verkiezingen van het afgelopen jaar.

Het laatste deel van het congres was het zogenaamde huishoudelijke deel waarin diverse moties aan de orde kwamen. De motie Nieuw Woonakkoord hebben we als kiesvereniging Veenendaal van harte ondersteund. In 2020 moet een nieuw woonakkoord gesloten worden, met afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Om dit mogelijk te maken moet de verhuurderheffing worden afgeschaft. Fractievoorzitter Tineke Bette en tevens portefeuillehouder Volkshuisvesting was namens de fractie van de ChristenUnie Veenendaal mede-indiener van deze motie: “ondanks kortingsregelingen is de verhuurderheffing de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Het gevolg is dat verhuurders steeds meer moeten afdragen aan belastingen. Daarbij komt dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen. De verhuurderheffing zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in extra woningen, in renovatie en in verduurzaming. Afschaffing van de verhuurderheffing creëert investeringsruimte”. De motie is met ruime meerderheid aangenomen: 517 stemmen voor en 22 stemmen tegen. 

We kijken terug op een goed congres waarin we door middel van samenzang, een Bijbelse overdenking en opbouwende toespraken hebben ervaren hoe goed het is dat we een Unie van christenen mogen zijn die geroepen zijn de liefde van onze Here Jezus uit te delen in onze samenleving.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Veenendaal goed vertegenwoordigd op het landelijk congres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.